Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: Geertruidenberg

Berekening van werkelijk saldo van baten en lasten:

- Eigen vermogen per 31.12.2014:  €   15,1 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2013:       19,0
- Saldo van baten en lasten 2014:   €   - 3,9 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2013:  €   19,0 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2012:       19,9
- Saldo van baten en lasten 2013:   €   - 0,9 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2012:  €   19,9 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2011:       23,1
- Saldo van baten en lasten 2012:   €   - 3,2 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2011:  €   23,1 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2010:       17,9
- Saldo van baten en lasten 2011:   €     5,2 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2010:  €   17,9 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2009:       15,4
- Saldo van baten en lasten 2010:   €     2,6 miljoen  (correct afgerond)

- Eigen vermogen per 31.12.2009:  €   15,4 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2008:       16,1
- Saldo van baten en lasten 2009:   €   - 0,7 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2008:  €   16,1 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2007:       15,4
- Saldo van baten en lasten 2008:   €     0,7 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2007:  €   15,5 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2006:       16,8
- Saldo van baten en lasten 2007:   €   - 1,3 miljoen


terug naar brief dd. 4 december 2015