Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Geertruidenberg

Ook de jaarrekeningen van gemeente Geertruidenberg zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2007 deed het gemeentebestuur het voorkomen of er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 9 december 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van ruim € 0,7 miljoen; in werkelijkheid was het bijna € 0,7 miljoen. Het scheelde niet zoveel, maar het was toch fout.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Al met al zijn we over de jaren 2007-2009 € 2,9 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 5,2 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2011 € 4,1 miljoen en was dus totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 27 september 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 4,9 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 2,3 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,9 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 4,9 miljoen opgegaan? Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat hoefden we nog meer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 december 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,9 miljoen over, en dat was dan nog te danken aan overgehouden gelden op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg). Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 1,9 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Geertruidenberg dd. 4 december 2015
- Brief aan gemeenteraad van Geertruidenberg dd. 17 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Geertruidenberg dd. 11 februari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Geertruidenberg dd. 27 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Geertruidenberg dd. 19 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Geertruidenberg dd. 9 december 2008
Terug > begin