Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Friesland (Frysl‚n)

Ook de jaarrekeningen van provincie Friesland zijn een geweldige knoeiboel met foute cijfers. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
De jaarrekeningen over de periode 2003-2005 laten bijvoorbeeld een overschot zien van zo'n € 20 miljoen. In werkelijkheid was er een tekort van zo'n € 26 miljoen. Waar zijn die € 46 miljoen belastinggelden gebleven? Dat kan Provinciale Staten helemaal niets schelen.
Leo Verhoef waarschuwt Provinciale Staten al vanaf de jaarrekening 2000 dat er met de cijfers over de verantwoording van de besteding van de belastinggelden geknoeid wordt. De Provinciale Statenleden laten het echter aan Gedeputeerde Staten en een of andere "Commissie tot het Nazien van de Rekening" over om domme brieven te schrijven met opmerkingen als dat een of andere duurbetaalde accountant het allemaal goed vindt en dat de minister van Binnenlandse Zaken het ook allemaal goed vindt. In Friesland hebben ze er blijkbaar nog nooit van gehoord dat bij al die andere boekhoudfraudes (Enron, WorldCom, Ahold, etc) ook allemaal goedkeurende accountantsverklaringen stonden. Ssst ..., niet wakker maken daar in dat provinciegebouw van Friesland; het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers. Het zal je provinciebestuur en je volksvertegenwoordiging maar zijn.
Inmiddels draaide de wereld gewoon door. En dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening een voordelig saldo van baten en lasten van € 6 miljoen. In werkelijkheid was er € 20 miljoen overgehouden. In 2006 was de opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting € 38 miljoen. De helft was dus meer dan genoeg geweest. Dat mocht blijkbaar niemand weten.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 15 mei 2007. De dames en heren volksvertegenwoordigers waren alweer niet bereid het volk te vertegenwoordigen en deden alweer niets.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 5 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 12 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers opnieuw met zijn brief van 4 juni 2008. Die lieten het alweer afweten.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 11,5 miljoen over. Waarom mocht niemand dat weten?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 21 april 2009. Die reageerden totaal niet. Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,4 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie "slechts" € 6,5 miljoen over. Waarom mocht niemand weten waaraan de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 7,9 miljoen zijn opgegaan? Opvallend: de winst van € 1.247 miljoen (ruim € 1,2 miljard!), behaald bij de verkoop van de NUON-aandelen, werd (met goedkeuring van de accountant!) buiten "de boeken" van de provincie gelaten! Hiermee had bijvoorbeeld de hele opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 55 miljoen royaal kunnen worden terugbetaald!
Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22,5 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie "slechts" € 5,1 miljoen over. Waarom mocht niemand weten waaraan de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 17,4 miljoen zijn opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,1 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 8,7 miljoen. Waarom mocht niemand weten waaraan de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 19,8 miljoen zijn opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,3 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 172,6 miljoen over (exclusief de buiten beeld gelaten winst van € 1.230,8 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Mochten we niet weten dat de opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 58,7 miljoen totaal onnodig was en louter werd bijgeschreven op al uitpuilende bankrekeningen/beleggingen e.d. van zo'n € 1 miljard?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten-leden opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 10 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 203 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 25 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 29,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (= Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 april 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteert een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 8 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 172 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 19 november 2014. Geen reactie, het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers geen ene snars, want "ach, het gaat om zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,4 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 70,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 81 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (= Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2015. Alweer, geen reactie; het interesseert ze geen snars.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,3 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie opnieuw een verlies, nu van € 107,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 128 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (= Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juni 2016. Alweer, geen reactie, want, "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 20,9 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie opnieuw een verlies, nu zelfs van € 259,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 280 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (= Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 september 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 37,2 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie zelfs € 69,7 miljoen over, meer dan de hele opbrengst van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, die in 2017 € 54,0 miljoen was.
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 80,7 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 90,3 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 21 mei 2019.


Inhoud dossier:
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 21 mei 2019
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 14 september 2017
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 15 juni 2016
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 2 juni 2015
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 19 november 2014
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 24 april 2014
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 25 oktober 2013
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 28 juni 2013
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 24 mei 2012
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 24 mei 2011
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 21 april 2009
Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 4 juni 2008
- Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 15 mei 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 16 augustus 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 10 januari 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 10 juni 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 8 december 2003
- Brief van Commissie tot het Nazien van de Rekening dd. 17 juni 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 19 april 2002
- Brief van Commissie tot het Nazien van de Rekening dd. 9 april 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 7 januari 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Friesland dd. 2 januari 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Friesland dd. 12 oktober 2001
Terug > begin