Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Franekeradeel

Ook van de jaarrekeningen van gemeente Franekeradeel klopt helemaal niets. Wat als baten en lasten en als saldo daarvan wordt gepubliceerd, is fout en ook de weergave van de financiŽle positie is helemaal fout.
Kortom, jaarrekeningen die alleen maar nuttig zijn in de openhaard.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen 2004-2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in deze periode van € 6,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die jaren € 11,1 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting bedroeg in die periode in totaal circa € 9,5 miljoen. Die had dus met groot gemak geheel overgeslagen kunnen worden. Met geknoei in de cijfers werd dat gemaskeerd.
Het kan de gemeenteraad blijkbaar allemaal niets schelen. Die vond het niet nodig op de brief van Leo Verhoef van 2 november 2005 te reageren. Die gemeenteraad denkt blijkbaar van ach, het gaat maar om zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de inwoners.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 juni 2007. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,6 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 2,4 miljoen. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar alweer gemaskeerd worden dat die ook in 2007 totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 juli 2008. Die deed geen enkele moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,6 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld van € 1,1 miljoen besteed? (Overigens: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 2,5 miljoen. Die was dus voor meer dan de helft overbodig. Overigens: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in de periode 2004-2008 € 14,4 miljoen. Die was dus totaal onnodig!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 maart 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend: het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Waaraan zijn de nu niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld van € 2,5 miljoen besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend: het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,2 miljoen. Weg belastinggeld! Dat hoefden we blijkbaar niet te weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend: het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,2 miljoen besteed? Hoefden we dat niet weten? Al met al zijn we in de jaren 2008-2011 € 14,3 miljoen belastinggeld ongezien kwijtgeraakt!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 juli 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,6 miljoen over. Wat mochten we niet weten? Dat bijvoorbeeld de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 2,8 miljoen - alweer - totaal overbodig was?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Wat mochten we niet weten? Er waren bijvoorbeeld verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; hoe groot waren deze verliezen?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 augustus 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. Mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 3,0 miljoen en was dus nagenoeg geheel overbodig. Mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 1,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 1,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur (van de inmiddels gefuseerde gemeente Waadhoeke) meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 7,6 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad van Waadhoeke voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van ... 2018.


(gemeente m.i.v. 2018 opgegaan in nieuwe gemeente Waadhoeke)

Inhoud dossier:
- .....
- Brief aan gemeenteraad van Franekeradeel dd. 26 augustus 2014
- Brief aan gemeenteraad van Franekeradeel dd. 11 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Franekeradeel dd. 8 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Franekeradeel dd. 1 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Franekeradeel dd. 31 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Franekeradeel dd. 1 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Franekeradeel dd. 24 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Franekeradeel dd. 2 november 2005
Terug > begin