Dossier: Minister van Financiën
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 12 november 2004

De Minister van Financiën
De heer drs. G. Zalm
Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage

Betreft: Uitreiking F.G.Kordestrofee

Geachte heer Zalm,

Op 10 november jl. reikte u in een feestelijke bijeenkomst de F.G.Kordestrofee uit aan het gemeentebestuur van Den Haag voor de jaarrekening 2003 van dezelfde gemeente. Het is echter pijnlijk voor u dat de bekroonde jaarrekening ernstig tekortschiet als jaarrekening. De tekortkomingen zijn zelfs zodanig groot dat sprake is van boekhoudfraude. Er is zelfs al bij Justitie aangifte is gedaan van boekhoudfraude in de jaarrekeningen van gemeente Den Haag vanaf 1997. De boekhoudfraude door het gemeentebestuur van Den Haag is vanaf 1997 inmiddels opgelopen naar circa 400 miljoen euro. Ook in de jaarrekening 2003 van Den Haag ontbraken tientallen miljoenen euro's in de winst-en-verliesrekening, per saldo circa 35 miljoen. De aangifte van boekhoudfraude is al gedaan in 2003. Met mijn brief van 13 juni 2004 waarschuwde ik de gemeenteraad voor de boekhoudfraude in de jaarrekening 2003. Het gemeentebestuur wist daar uiteraard van. Het is te betreuren dat het gemeentebestuur van Den Haag niet zijn mededinging naar de trofee, in afwachting van de uitkomsten van het justitiële onderzoek naar de boekhoudfraude, heeft beëindigd. Het is te betreuren dat niet anderen die van de aangifte van boekhoudfraude op de hoogte waren, u hebben gewaarschuwd de trofee niet voor de jaarrekening van Den Haag uit te reiken.

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs. Uiteraard ben ik bereid tot nadere toelichting.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef