Dossier: Minister van Financiën
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 21 november 2003

De Minister van Financiën
De heer drs. G. Zalm
Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage

Betreft:  Boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies
             Functioneren accountants
             Uw brief d.d. 1 augustus 2003

Geachte heer Zalm,

Al enige tijd zijn wij met elkaar aan het corresponderen over een onderwerp dat mij zeer na aan het hart ligt, namelijk de enorme boekhoudfraudes bij veel gemeenten en provincies. Ongetwijfeld heeft u over mijn bezorgdheid gelezen in bijvoorbeeld "Binnenlands Bestuur" van 16 mei 2003, "Binnenlands Bestuur" van 29 augustus 2003, het "Financiële Dagblad" van 24 juli 2003 en "de Telegraaf" van 20 september 2003. Ongetwijfeld heeft u ook kennis genomen van de omstandigheid dat het feit dat voor mij als accountant boekhoudfraude niet acceptabel was, mij mijn baan als accountant gekost heeft. Het spreekt vanzelf dat dit laatste rechtgezet gaat worden.

Uw laatste brief aan mij over dit onderwerp was van 1 augustus jl. Ik reageerde met mijn brief van 21 augustus jl. Ik vind het jammer dat u tot op heden nog niet op mijn brief van 21 augustus jl. gereageerd hebt. Dat is ook daarom jammer omdat ik overweeg om tegen verantwoordelijke ministers, in eerste instantie de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken, bij Justitie aangifte te doen van het aanzetten tot en medeplichtigheid aan boekhoudfraude bij gemeenten en provincies. Ik herinner u eraan dat de boekhoudfraude bij Amsterdam alleen al ruim 2 miljard euro bedraagt, een veelvoud van de boekhoudfraude bij Ahold waar Justitie, zoals u weet, inmiddels een onderzoek gestart is. Zoals u weet heb ik inmiddels al tegen gemeente- en provinciebestuurders, gemeenteraadsleden en accountants van een vijftiental gemeenten en provincies aangifte van boekhoudfraude gedaan. Het justitieel onderzoek daarnaar begint moeizaam maar dan toch inmiddels op gang te komen. Ik overweeg om binnenkort meer aangiften te doen.

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef