Leo Verhoef
Boekhoudfraude gemeenten en provincies
Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Minister van Financiën

De organisatie van het accountantswezen en het toezicht op het goed functioneren van dat accountantswezen berust bij de minister van Financiën (tot 19 februari 2003 bij de minister van Economische Zaken). Leo Verhoef waarschuwde ze al vanaf 2002 voor de foute jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies en dus de foute accountantsverklaringen daarbij en dus voor het niet goed functioneren van het accountantswezen. Lees in zijn brieven en de reacties daarop hoe de betrokken ministers, waaronder mevrouw Jorritsma, thans burgemeester van Almere, van de ongekende boekhoudfraudes bij veel gemeenten en provincies en het gebrekkig functioneren van accountants al jaren weet hebben, maar zich er steeds voor wegdraaien, laat staan de misstand aanpakken.

Dat de minister van Financiën heel goed weet van de verzwegen opbrengsten en kosten, blijkt bijvoorbeeld uit zijn eigen acties om die verzwegen bedragen boven water te krijgen. Die verzwegen bedragen moet hij weten voor de berekening van het zogenoemde Emu-saldo (het saldo van alle opbrengsten en kosten van alle overheidsorganisaties tezamen, dus inclusief die van gemeenten en provincies). Minister Zalm zei in 2004 tegen gemeenten: "Dat jullie je eigen gemeenteraad en jullie eigen burgers met misleidende cijfers voor de gek houden, moeten jullie zelf weten, maar ik wil wèl die ontbrekende bedragen weten voor mijn berekening van het Emu-saldo". In zijn "Circulaire Beheersen emu-saldo van de lokale overheid" van 8 november 2004 geeft hij gemeenten en provincies de opdracht hem een opgave te doen van het saldo waarmee ze officieel naar buiten komen (Tabel 3, regel 1: "Exploitatiesaldo") èn daarnaast òòk opgave te doen van de buiten zicht gelaten bedragen (Tabel 3, regel 10: "Betalingen die niet via de exploitatie lopen").

Inhoud dossier:

- Brief aan staatssecretaris Wijn dd. 26 januari 2005
- Brief aan minister Zalm dd. 12 november 2004
- Brief aan minister Zalm dd. 21 november 2003
- Brief aan minister Zalm dd. 21 augustus 2003
- Brief van minister Zalm dd. 1 augustus 2003
- Brief aan minister Hoogervorst dd. 19 maart 2003
- Brief van een of andere ambtenaar van "Financiën" dd. 29 juli 2002
- Brief aan minister Zalm dd. 13 juli 2002
- Brief van minister Zalm dd. 10 juli 2002
- Brief aan minister Zalm dd. 16 mei 2002

- Brief van minister Hoogervorst dd. 4 maart 2003
- Brief aan minister Hoogervorst dd. 28 november 2002
- Brief van minister Heinsbroek dd. 22 november 2002
- Brief aan minister Heinsbroek dd. 5 september 2002
- Brief van minister Jorritsma dd. 16 juli 2002
- Brief aan minister Jorritsma dd. 21 juni 2002
- Brief van minister Jorritsma dd. 10 juni 2002
- Brief aan minister Jorritsma dd. 16 april 2002

- "Circulaire Beheersen emu-saldo van de lokale overheid" dd. 8 november 2004
Terug > begin