Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Etten-Leur

Ook de jaarrekeningen van gemeente Etten-Leur zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,2 miljoen was dus grotendeels onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 19 februari 2006. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,6 miljoen was dus alweer voor meer dan de helft onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 mei 2008. Een of ander "audit committee" (wat is dat?) reageerde met een uiterst domme brief van 2 oktober 2008. In die brief wordt nergens ontkend dat Leo Verhoef gelijk heeft over foute jaarrekeningen. Wanneer krijgen nu de inwoners van Etten-Leur hun teveel betaalde Onroerendezaakbelasting terug? Of heeft ook dat "audit committee" en de volledige gemeenteraad compleet lak aan de belastingbetalers? Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,1 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,0 miljoen compleet overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 juni 2009. Die stuurde een nietszeggend briefje terug. Het interesseert ze helemaal niets, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer fout. Het scheelde weinig, maar toch. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 288.000. In werkelijkheid was het € 304.000.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 21,1 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 21,5 miljoen opgegaan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 oktober 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 4,4 miljoen opgegaan? Inmiddels zijn we in 2010-2011 € 25,9 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt! Wat hoefden we niet te weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 juni 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. Er waren verliezen van € 5,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Zonder deze verliezen zou de gemeente dus € 7,2 miljoen hebben overgehouden, meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,0 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2010-2013 zo'n € 29 miljoen belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 september 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, en die hoeven niet te weten wat er met hun geld gebeurd is".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,6 miljoen. Er waren onder meer verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 3,6 miljoen. Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2010-2014 zo'n € 35 miljoen belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 oktober 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. (Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) is dus opgegaan aan ander doeleinden dan waarvoor het bestemd was.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 november 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 13,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Etten-Leur dd. 10 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Etten-Leur dd. 14 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Etten-Leur dd. 7 oktober 2015
- Brief aan gemeenteraad van Etten-Leur dd. 20 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Etten-Leur dd. 28 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Etten-Leur dd. 26 oktober 2011
- Brief van gemeenteraad van Etten-Leur dd. 5 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Etten-Leur dd. 11 juni 2009
- Brief van een "audit committee" dd. 2 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Etten-Leur dd. 16 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Etten-Leur dd. 19 februari 2008
Terug > begin