Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Ermelo

Ook de jaarrekeningen van gemeente Ermelo zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de periode 2002-2006 ieder jaar voorkomen of er een voordelig saldo van baten en lasten was. In werkelijkheid was er Úf een veel lager saldo Úf - in drie van de vijf jaar - was er zelfs een nadelig saldo. De jaarrekeningen suggereren dat er in de periode 2002-2006 € 10,2 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er in die periode een voordelig saldo van € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 november 2006.  Die gemeenteraad interesseerde het totaal niet en liet het aan het college van b&w over te reageren met: "... uw conclusies ... kunnen wij niet onderschrijven."
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 mei 2007. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 oktober 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was er € 1,2 miljoen overgehouden. Over de periode 2002-2008 missen we nu dus € 13,7 miljoen belastinggeld. Waar is het gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 mei 2009. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 32,0 miljoen (waarvan winst van € 24,8 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,9 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juni 2010. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,9 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel waren die verliezen? Wat was er nog meer?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 april 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Al-met-al missen we over de afgelopen vier jaar (periode 2011-2013) € 8,2 miljoen belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 januari 2015. Geen reactie, want "het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Al-met-al missen we over de afgelopen vijf jaar (periode 2011-2014) zo'n € 15 miljoen belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 oktober 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,6 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? Dat nagenoeg het hele overschot op "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) is opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor bedoeld?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 juli 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,8 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Ermelo dd. 7 juli 2016
- Brief aan gemeenteraad van Ermelo dd. 6 oktober 2015
- Brief aan gemeenteraad van Ermelo dd. 26 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Ermelo dd. 29 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Ermelo dd. 5 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Ermelo dd. 15 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Ermelo dd. 1 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Ermelo dd. 31 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Ermelo dd. 30 mei 2007
- Brief van college van b&w van Ermelo dd. 30 januari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Ermelo dd. 14 november 2006
Terug > begin