Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Enkhuizen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Enkhuizen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur van Enkhuizen een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,8 miljoen over.
Ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 waren misleidend.
De Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2006 € 2,4 miljoen. Met geknoei in de cijfers werd dus gemaskeerd dat die OZB totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 5 juli 2007. De gemeenteraad reageerde niet. "Ach, het gaat over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,1 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 1,1 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,4 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,7 miljoen opgegaan? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,6 miljoen was dus nagenoeg overbodig, zoals de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in de periode 2006-2008 totaal overbodig was.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voorde misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen (waarvan winst van € 4,1 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 6,3 miljoen). Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld van € 8,4 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld van € 2,7 miljoen opgegaan? Inmiddels zijn we al in de afgelopen jaren (2007-2010) € 14,9 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 juni 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld van € 3,5 miljoen opgegaan? Inmiddels zijn we al in de afgelopen jaren (2007-2011) € 18,4 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 september 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,5 miljoen over. Moest gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,1 miljoen totaal overbodig was in 2012?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,9 miljoen. Waarom moest dat gemaskeerd worden met een misleidende jaarrekening?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2007-2014 ruim € 19 miljoen belastinggeld. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,5 miljoen over, wat overigens grotendeels te "danken" was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 3,3 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,1 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2017 van € 3,4 miljoen was dus geheel onnodig. Mochten we dat niet weten?


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Enkhuizen dd. 22 mei 2014
Brief aan gemeenteraad van Enkhuizen dd. 25 september 2012
Brief aan gemeenteraad van Enkhuizen dd. 1 juni 2011
Brief aan gemeenteraad van Enkhuizen dd. 11 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Enkhuizen dd. 30 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Enkhuizen dd. 5 juli 2007
Terug > begin