Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Emmen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Emmen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde over de periode 2000-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 24 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 45 miljoen over.
Met de regelmatige waarschuwingen van Leo Verhoef deed de gemeenteraad helemaal niets. Wel stuurde bijvoorbeeld het college van b&w een uiterst domme brief (dd. 16 mei 2002) waarmee Leo Verhoef in zijn brief van 18 mei 2002 de vloer aanveegde, maar de gemeenteraad liet doodgemoedereerd weten alles voor kennisgeving te hebben aangenomen. Ach, het gaat toch maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers.
Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 september 2007. Die deed niets met de brief, maar liet het aan het college van b&w over. Die vond dat natuurlijk heel prima en deed er (uiteraard) ook niets mee, behalve in de prullenbak gooien ("voor kennisgeving aangenomen")
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 19,9 miljoen was dus voor de helft overbodig.) De boekhoudfraude is daarmee vanaf 2000 opgelopen naar € 21,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 mei 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet. (De griffier had de brief al meteen weggemoffeld.)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,3 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zo veel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 22,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 20,1 miljoen was dus totaal overbodig.) De boekhoudfraude is daarmee vanaf 2000 opgelopen naar € 33,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,8 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zo veel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 50,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 21,1 miljoen was dus alweer totaal overbodig.) (Van het voordelig saldo van € 50,0 miljoen was € 58,1 miljoen winst door de verkoop van het energiebedrijf Essent; zonder deze winst zou Emmen dus een verlies hebben geleden van € 8,1 miljoen!) De boekhoudfraude is daarmee vanaf 2000 opgelopen naar € 68 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 31,7 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 27,3 miljoen aan opgegaan? In ieder geval waren er verliezen van € 5,6 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 mei 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 23,8 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 25,3 miljoen aan opgegaan? In ieder geval waren er verliezen van zo'n € 11 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten die buiten beeld werden gelaten. Weg belastinggeld! Wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 10,1 miljoen aan opgegaan? In ieder geval waren er weer verliezen, nu van € 1,3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Wat was er nog meer aan de hand? Al-met-al: in de afgelopen vier jaar (2009-2012) leed de gemeente een verlies van € 9,6 miljoen, waarvan winst van € 58,1 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus zonder deze winst was er een verlies van € 67,7 miljoen. Mogen we weten waardoor dat kwam?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 mei 2013.  Alweer, geen reactie, want "het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 35,9 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 40,3 miljoen aan opgegaan? In ieder geval waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 13,6 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen. Wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 18,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 9,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 6,9 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! Wat was er nog meer aan de hand? Inmiddels missen we over de afgelopen vijf jaar (2010-2014) zo'n € 124 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juni 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,1 miljoen over, geheel en al te danken aan de overschotten op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg); zonder deze overschotten zou de gemeente alweer verlies hebben geleden.
Dus was ook de begroting 2017 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 5,7 miljoen. De verliezen blijven zich opstapelen, daarmee ook de schulden en dus de rentekosten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 2 november 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,2 miljoen over, geheel en al te danken aan de winst van € 14,3 miljoen bij de verkoop van de aandelen in energiebedrijf Enexis. Zonder deze winst van € 14,3 miljoen zou de gemeente alweer verlies hebben geleden; voortaan ontvangt de gemeente uiteraard geen dividend meer op de verkochte aandelen. Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 4,2 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen!
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid was het verlies zelfs € 17,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de afgelopen acht jaar (2010-2017) zo'n € 136 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 juli 2018.
Dus was ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 66.000. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 2,7 miljoen. De verliezen blijven zich opstapelen, daarmee ook de schulden en dus de rentekosten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 20 oktober 2018. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,1 miljoen. In werkelijkheid was het nog veel erger. In werkelijkheid was het verlies zelfs € 28,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de afgelopen negen jaar (2010-2018) zo'n € 147 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld! De verliezen blijven zich opstapelen, daarmee ook de schulden en dus de rentekosten. Intussen daalde het (eigen) vermogen van de gemeente in deze periode van € 172,3 miljoen naar € 25,2 miljoen. Nog even en dan is Emmen failliet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 mei 2019.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 28 mei 2019
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 20 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 6 juli 2018
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 2 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 15 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 1 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 16 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 5 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 25 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 16 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 15 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 31 mei 2008
- Brief van college van b&w van Emmen dd. 23 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 11 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 17 augustus 2006
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 24 mei 2006
- Brief van college van b&w van Emmen dd. 24 september 2002
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 24 juni 2002
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 18 mei 2002
- Brief van college van b&w van Emmen dd. 16 mei 2002
- Brief aan gemeenteraad van Emmen dd. 28 februari 2002
Terug > begin