Dossier: Eindhoven
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede,
18 juli 2000

College van Burgemeester en

Wethouders van
gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Betreft: Jaarrekening 1998, 1999

Geacht college,

Ik ontving uw brief van 14 juli 2000 in antwoord op mijn brief van 25 april 2000 over de gebreken in uw jaarrekening 1998.
Merkwaardig hoe u eerst zegt mijn stelling te bestrijden dat uw jaarrekening onbetrouwbaar is en niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, en vervolgens zegt niet te ontkennen dat de jaarrekening inderdaad op een groot aantal onderdelen niet voldoet. Het mag zo zijn dat de gemeenteraad zelf besloten heeft tot het opmaken van een onbetrouwbare jaarrekening, die ook niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, de jaarrekening wordt hierdoor niet opeens betrouwbaar of wèl overeenkomstig de wettelijke bepalingen!
Ik ben het met u eens dat thans een discussie over de jaarrekening 1998 weinig zinvol meer is. Destemeer over uw jaarrekening 1999.
Mag ik van u een jaarrekening 1999 ontvangen?
Ik mag aannemen dat de tekortkomingen die u en ik constateerden in de jaarrekening 1998 daarin niet (meer) voorkomen?

Met vriendelijke groet,

L.W. Verhoef