Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Eindhoven

Ook de jaarrekeningen van gemeente Eindhoven zijn ronduit misleidend. Al jarenlang. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Over de periode 1998-2007 deed het gemeentebestuur het voorkomen of er € 136 miljoen was overgehouden (wat op zich al te denken geeft over alle verhogingen van de Onroerendezaakbelasting in die periode, die dus al volgens de officiŽle cijfers helemaal niet nodig waren!). Leo Verhoef ontdekte dat er in werkelijkheid € 466 miljoen was overgehouden. Boekhoudfraude dus van € 330 miljoen.
Ter vergelijking: de OZB bijvoorbeeld bedroeg in 2005 zo'n € 46 miljoen en in 2006 zo'n € 38 miljoen. Dat betekent dat Eindhoven in de periode 1998-2006 dus geheel onnodig OZB van haar burgers geheven heeft. Dat deed de gemeente op grond van misleidende cijfers. Dus zou die OZB linea recta aan de bedrogen burgers terugbetaald moeten worden. Als de aandeelhouders van Ahold een schadeuitkering krijgen na de boekhoudfraude bij Ahold, waarom zouden dan de 'aandeelhouders' van Eindhoven, d.w.z. de Eindhovense belastingbetalers, niet hun geld terugkrijgen?
Al vanaf 2000 waarschuwde Leo Verhoef ieder jaar de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad deed er helemaal niets mee, maar liet het doodgemoedereerd aan het college van b&w zelf over naar Leo Verhoef te reageren. In zijn brieven van 25 april 2000 en 5 februari 2002 aan de gemeenteraad wees Leo Verhoef op de ver-onder-de-maatse reacties van het gemeentebestuur waar hij compleet de vloer mee aanveegde. De gemeenteraad liet het volledig afweten en accepteerde dat het college alleen maar zei: "... geen aanleiding om inhoudelijk op uw brief in te gaan".
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 5 juni 2007 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 47 miljoen. Wat mocht dit keer niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 juni 2008. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak. Niet in geÔnteresseerd; "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 71 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 112 miljoen. Wat mocht dit keer niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 juni 2009. Die gooide de brief onmiddellijk in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). "Onbelangrijk, het gaat over geld, en ook nog eens geld van belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 48 miljoen. Wat mocht dit keer niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juni 2010. Die reageerde niet, want "Onbelangrijk, het gaat over geld, en ook nog eens geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een klein verliesje van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 50 miljoen. Wat mocht dit keer niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 mei 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 mei 2012. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen (een "sluitende begroting"). Echter, in werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van ruim € 40 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 23 oktober 2012. Geen reactie, behalve de mededeling "voor kennisgeving aangenomen", d.w.z. "linea recta de prullenbak in".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,0 miljoen. Opvallend: het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in de jaren 2006-2012 een verlies was geleden van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 246,1 miljoen; een verschil van € 244 miljoen. Waar is dat belastinggeld gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 april 2013. Die de brief in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "het gaat over geld, bovendien geld van de belastingbetalers, totaal onbelangrijk".
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 29 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2013. Die meldde de brief meteen in de prulllenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen") en er met de accountant over te zullen praten (die natuurlijk echt niet gaat zeggen dat Leo Verhoef gewoon gelijk heeft, want dan zou hij van zijn eigen werk zeggen dat dat van kant deugt).
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 33,7 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 44,5 miljoen besteed? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 april 2014. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over geld, bovendien geld van de burgers/belastingebetalers, totaal onbelangrijk".
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 26.000. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 33 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 oktober 2014. Die liet weten de brief in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 27,5 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 40,5 miljoen op gegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 mei 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2016 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 18,2 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 november 2015. Die liet weten de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 30,6 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 46,2 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? In de later herziene jaarrekening waren de cijfers iets anders: het gemeentebestuur presenteerde nu een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 28,6 miljoen.
Opvallend: het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in de jaren 2006-2015 € 37 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 336 miljoen; een verschil van € 373 miljoen. Waar is dat belastinggeld gebleven? Wat hoefden we niet te weten?
Later bracht het gemeentebestuur op basis van nieuwe feiten een herziene jaarrekening uit. Nu werd een voordelig saldo gepresenteerd van € 15,9 miljoen, terwijl er in werkelijkheid een nadelig saldo was van € 28,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juni 2016. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("Voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de begroting 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 5,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu zelfs van € 48,8 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 34,2 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2006-2016 € 408 miljoen. Waar is dat gebleven? Boekhoudfraude!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 juni 2017. Geen reactie.
Later werd de jaarrekening 2016 herzien. Nu meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van € 19,6 miljoen, terwijl het werkelijke verlies € 53,9 miljoen was.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 juli 2018. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("Voor kennisgeving aangenomen").


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 28 augustus 2018
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 6 juli 2018
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 13 juni 2017
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 12 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 3 juni 2016
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 25 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 5 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 30 mei 2015
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 7 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 9 oktober 2014
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 18 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 30 april 2014
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 6 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 18 oktober 2013
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 5 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 25 april 2013
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 7 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 23 oktober 2012
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 23 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 2 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 25 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 1 juni 2010
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 22 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 9 juni 2009
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 17 september 2008
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 26 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 5 juni 2007
- Brief van college van b&w van Eindhoven dd. 31 augustus 2006
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 19 juli 2006
- Brief van college van b&w van Eindhoven dd. 10 januari 2006
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 7 november 2005
- Brief van college van b&w van Eindhoven dd. 19 oktober 2004
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 14 juli 2004
- Brief van college van b&w van Eindhoven dd. 21 oktober 2003
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 7 oktober 2003
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 10 juli 2003
- Brief van college van b&w van Eindhoven dd. 3 oktober 2002
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 10 september 2002
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 19 juni 2002
- Brief van college van b&w van Eindhoven dd. 29 maart 2002
- Brief van gemeenteraad van Eindhoven dd. 21 maart 2002
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 5 februari 2002
- Brief van college van b&w van Eindhoven dd. 15 januari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 21 november 2001
- Brief aan college van b&w van Eindhoven dd. 18 juli 2000
- Brief van college van b&w van Eindhoven dd. 11 juli 2000
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 25 april 2000
- Brief van college van b&w van Eindhoven dd. 8 maart 2000
- Brief aan gemeenteraad van Eindhoven dd. 7 januari 2000
Terug > begin