Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Eijsden  (t.m. 2010)
Eijsden-Margraten  (vanaf 2011)

Ook de jaarrekeningen van gemeente Eijsden (vanaf 2011: gemeente Eijsden-Margraten) zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldootje van opbrengsten en kosten van € 2.838. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,0 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 1,5 miljoen. Die was dus totaal overbodig.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldootje van opbrengsten en kosten van € 11.592. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 februari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts"  € 12,5 miljoen (waarvan winst van € 13,7 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,2 miljoen). Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,3 miljoen aan opgegaan? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,5 miljoen was dus geheel overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 oktober 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,0 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 9,0 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 oktober 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 (inmiddels van de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten) weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,8 miljoen over. Moest onzichtbaar blijven dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,7 miljoen geheel onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 maart 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,9 miljoen opgegaan? Wat mochten we niet weten? Inmiddels missen we over de periode 2008-2012 ruim € 30 miljoen (bij de gemeenten Eijsden, Margraten en daarna Eijsden-Margraten).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 januari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,7 miljoen opgegaan? Wat mochten we nu niet weten? Er waren verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Inmiddels missen we over de periode 2008-2013 ruim € 33 miljoen belastinggeld (bij de gemeenten Eijsden, Margraten en daarna Eijsden-Margraten).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 september 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van - dit keer - € 2,5 miljoen opgegaan? Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over, wat overigens (meer dan) geheel te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) (welk overschot dus ten dele opging aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Eijsden-Margraten dd. 12 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Eijsden-Margraten dd. 31 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Eijsden-Margraten dd. 20 maart 2013
- Brief aan gemeenteraad van Eijsden-Margraten dd. 27 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Eijsden dd. 12 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Eijsden dd. 1 februari 2010
Terug > begin