Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Ede

Ook de jaarrekeningen van gemeente Ede zijn misleidend. Wat als saldo van de opbrengsten en de kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 27 oktober 2004 voor de misleidende jaarrekeningen over 2002 en 2003. De gemeenteraad legde die schouderophalend naast zich neer. "Dat gaat goed", dacht het gemeentebestuur. En dus waren ook de jaarrekeningen over 2004, 2005 en 2006 weer misleidend.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of er in dat jaar € 15,5 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er € 14,0 miljoen overgehouden.  Waar zijn de ontbrekende € 1,5 miljoen gebleven? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2006 was € 16,1 miljoen; dat had dus best "ietsjes" lager kunnen zijn..
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 juli 2007. Die nam niet de moeite te reageren. Het gaat maar om zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers, denken de volksvertegenwoordigers (ook) in Ede blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2007 € 10,7 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 24,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007 was € 16,6 miljoen. Geknoei in de cijfers moest blijkbaar maskeren dat de hele OZB in 2007 totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 juni 2008.  Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2008 € 6,7 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er een klein nadelig saldo van € 0,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 6,7 miljoen belastinggeld opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 13,9 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was € 14,3 miljoen. Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 18,5 miljoen had dus - alweer - best heel wat lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een verlies was geleden van € 8,6 miljoen. In werkelijkheid was het verlies "slechts" € 8,2 miljoen. Grote tekorten op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten waren oorzaak van het verlies. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een verlies van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 4,5 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 19 miljoen en had dus best iets lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een verlies van € 4,2 miljoen. Het viel mee: in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,3 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen, nu van zo'n € 3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 18,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 11,1 miljoen over. Waaraan zijn de ontbrekende € 7,1 miljoen besteed? Wat hoefden we niet te weten? Overigens, van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 21,1 miljoen was dus de helft onnodig!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,4 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig resultaat slechts € 1,2 miljoen, bovendien, van dat voordelig resultaat van € 1,2 miljoen bestaat € 2,0 miljoen uit een vrijval van in de jaarrekening 2013 opgenomen verplichtingen die geen verplichtingen bleken te zijn. En dat alles met goedkeurende accountantsverklaringen! Overigens, er waren verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 5,2 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 april 2015. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het belastinggeld van de onnozele burgers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19,6 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig resultaat slechts € 4,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
-
Brief aan gemeenteraad van Ede dd. 8 april 2015
-
Brief aan gemeenteraad van Ede dd. 4 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Ede dd. 2 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Ede dd. 27 oktober 2004
Terug > begin