Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Duiven

Ook de jaarrekeningen van gemeente Duiven zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 dat de gemeente in dat jaar € 0,2 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,0 miljoen belastinggeld opgegaan?
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een verlies van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,0 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,0 miljoen had dus heel wat lager mogen zijn.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2009 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 10,6 miljoen (waarvan winst van € 10,5 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 december 2010. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,0 miljoen. Hoefden we niet te weten van de dramatische verliezen van ruim € 11 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 oktober 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 4,4 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 januari 2014. Alweer, geen reactie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2013 een nadelig saldo van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid viel het ietsjes mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,8 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels missen we over de jaren 2010-2014 zo'n € 15 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: de gemeente leed een verlies van € 1,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 6,0 miljoen. Van dat voordelig saldo van € 6,0 betreft € 3,3 miljoen correcties op de waardering van onroerendgoed-projecten in de balans van 31-12-2015 (en dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen).
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van "slechts" € 4,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 5,6 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Duiven dd. 14 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Duiven dd. 2 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Duiven dd. 18 december 2010
Terug > begin