Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Dronten

Ook de jaarrekeningen van gemeente Dronten zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 8 mei 2006 voor de misleidende jaarrekeningen over 2003 en 2004. De gemeenteraad deed er helemaal niets mee.
En dus was de jaarrekening 2006 weer even misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 6,4 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 11,2 miljoen over. In 2006 was de opbrengst Onroerendezaakbelasting € 5,1 miljoen. Die was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 september 2007. De gemeenteraard deed geen enkele moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 5,2 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 2,2 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 januari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,8 miljoen over. Waar zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 1,5 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,5 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 25,6 miljoen (waarvan winst van € 33,8 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen, dus exclusief deze winst een verlies van € 8,2 miljoen). Er waren verliezen van € 11,5 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over. Waar zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 2,0 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,8 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 december 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Opnieuw waren er verliezen, nu van € 2,4 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 4,5 miljoen opgegaan? Wat mochten we dit keer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 februari 2015. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kenisgeving aangenomen"). Het interesseert "ze" totaal niet. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 6,1 miljoen opgegaan? Ten minste waren er opnieuw verliezen, nu van € 2,1 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2010-2014 zo'n € 16 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 juni 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,4 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,1 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 9,3 miljoen en had wellicht wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid was het verlies "slechts" € 3,3 miljoen. Ten minste waren er opnieuw verliezen, nu van € 2,8 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 17,3 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 9,0 miljoen en had wellicht wat lager kunnen zijn.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Dronten dd. 22 juni 2015
- Brief van gemeenteraad van Dronten dd. 2 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Dronten dd. 5 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Dronten dd. 13 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Dronten dd. 8 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Dronten dd. 7 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Dronten dd. 30 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Dronten dd. 26 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Dronten dd. 8 mei 2006
Terug > begin