Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Drenthe

Ook de jaarrekeningen van provincie Drenthe kloppen totaal niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het provinciebestuur van Drenthe meldde in de jaarrekening over 2006 een positief saldo van opbrengsten en kosten van € 17 miljoen, terwijl het in werkelijkheid € 52 miljoen was. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen in 2006 € 38 miljoen. Dat was dus totaal overbodig. Dat mochten de Drenthenaren blijkbaar niet weten. Vandaar het geknoei in de cijfers?
Ook de jaarrekeningen van de voorgaande jaren deugden totaal niet. Leo Verhoef waarschuwt Provinciale Staten, die geacht worden als volksvertegenwoordigers de belangen van "het volk" te bewaken, al vanaf 2001. De volksvertegenwoordigers willen totaal niet reageren op de brieven van Leo Verhoef dat de verantwoording van de ontvangen en bestede belastinggelden faliekant fout is. Voorzover ze nog enisgszins in actie komen, is het alleen dat ze het aan het provinciebestuur zelf overlaten om met uiterst domme reacties te komen waar Leo Verhoef achter elkaar de vloer mee aanveegt. Maar het interesseert ze helemaal niets.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten met zijn brief van 22 mei 2007 opnieuw. Die zijn brief als ongewenst onmiddellijk in de prullenbak gooiden.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16 miljoen, terwijl het in werkelijkheid € 31 miljoen was. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen in 2007 € 41 miljoen. Dat was dus voor meer dan de helft overbodig. Dat mochten de Drenthenaren blijkbaar niet weten. Vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 29 mei 2008. Een of andere commissie daarvan liet weten de brief in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21 miljoen, terwijl het in werkelijkheid € 13 miljoen was. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 8 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers van de Drenthenaren opnieuw met zijn brief van 27 mei 2009. Die de brief meteen in de prullenbak gooiden. Het interesseert niemand wat, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 45 miljoen. Raar, waarom moet een provincie (zoveel) overhouden? De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting was eveneens € 45 miljoen. Die belastingopbrengst was dus niet nodig en staat ongebruikt bij de andere 250 miljoen euro overtollige belegde gelden op depositorekeningen weg te kwijnen. In werkelijkheid hield de provincie in 2009 € 169 miljoen over (waarvan winst van € 193 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Waarom mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 mei 2010. Die reageerden niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 15 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 28 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2011. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 20 miljoen. Raar, waarom moet een provincie zoveel belastinggeld overhouden? In werkelijkheid hield de provincie € 41 miljoen over. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bracht € 47 miljoen op en was dus grotendeels overbodig; gezien de grote overschotten in de voorafgaande jaren zelfs geheel overbodig! Het overtollige belastinggeld staat nog steeds ongebruikt op de bank.
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juli 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 30 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 39 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) opnieuw met zijn brief van 21 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het provinciebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 31 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 22 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 8 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 13 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 april 2014. Alweer, geen reactie van de volksvertegenwoordigers. Weten ze wel dat ze volksvertegenwoordiger zijn?
Dus was ook de begroting 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid had de begroting een nadelig saldo van € 54 miljoen. Waarom moesten de Provinciale Staten en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 19 november 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 3 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 6 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 5 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 9 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 september 2016. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 3,5 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,6 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie "slechts" € 9,2 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 19 september 2016
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 19 november 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 28 april 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 22 oktober 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 21 mei 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 3 juli 2012
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 24 mei 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 31 mei 2010
- Brief van Provinciale Staten van Drenthe dd. 26 juni 2009
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 27 mei 2009
- Brief van een of andere commissie van de Provinciale Staten van Drenthe dd. 25 juni 2008
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 29 mei 2008
- Brief van een of andere commissie van de Provinciale Staten van Drenthe dd. 12 september 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 22 mei 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 23 mei 2006
- Brief van Provinciale Staten van Drenthe dd. 12 juli 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 3 juni 2004
- Brief van Gedeputeerde Staten van Drenthe dd. 24 oktober 2003
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 15 juli 2003
- Brief van Gedeputeerde Staten van Drenthe dd. 27 maart 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 14 december 2001
- Brief van Gedeputeerde Staten van Drenthe dd. 27 november 2001
- Brief aan Provinciale Staten van Drenthe dd. 19 september 2001
Terug > begin