Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: Dordrecht

Opmerkingen bij rapport van Rekenkamer Dordrecht "Oude Gewoonten"  dd. 9 juni 2005

Het rapport van Rekenkamer Dordrecht betreft diverse aspecten van de jaarrekening 2004, voor een groot deel de  rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven in de jaarrekening 2004.
Tussen de vele regels door is op twee plaatsen (pagina 5 en 12) te lezen dat het "resultaat op basis van vermogensvergelijking" in 2004 € 16,004 miljoen bedraagt en in 2003 € 66,264 miljoen. Dit komt geheel overeen met de door Leo Verhoef genoemde € 16,0 miljoen (2004) en € 66,3 miljoen (2003).
Jammer dat het rapport niet in gewoon Nederlands spreekt van "het resultaat" in plaats van het cryptische "het resultaat op basis van vermogensvergelijking". Maar ja, op het gelijk geven van Leo Verhoef rust een zwaar taboe; dus meldde de Rekenkamer het tweemaal wat cryptisch tussen de regels door.


Rapport van Rekenkamer Dordrecht "Oude Gewoonten" dd. 9 juni 2005