Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: Dordrecht

Berekening van werkelijk saldo van baten en lasten:

- Eigen vermogen per 31.12.2010:  €    523,4 miljoen
- Eigen vermogen per 01.01.2010:        538,9
- Saldo van baten en lasten 2010:   €    - 15,5 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2009:  €    531,5 miljoen
- Eigen vermogen per 01.01.2009:        556,2
- Saldo van baten en lasten 2009:   €    - 24,6 miljoen  (correct afgerond)

- Eigen vermogen per 31.12.2008:  €    551,6 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2007:        536,5
- Saldo van baten en lasten 2008:   €      15,1 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2007:  €    536,5 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2006:        520,6
- Saldo van baten en lasten 2007:   €      15,9 miljoen

- Eigen vermogen per 31.12.2006:  €    520,6 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2005:        527,0
- Saldo van baten en lasten 2006:   €     -  6,3 miljoen  (correct afgerond)

- Eigen vermogen per 31.12.2005:  €    527,0 miljoen
- Eigen vermogen per 31.12.2004:        540,9
- Saldo van baten en lasten 2005:   €   -  13,9 miljoen


terug naar brief dd. 1 juni 2011