Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente
en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Dordrecht

Ook van de verantwoording van de ontvangen en bestede belastinggelden in de jaarrekeningen van Dordrecht klopt helemaal niets. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwt al vanaf de jaarrekening 2000 dat het knap fout gaat.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2000-2004 een overschot van € 144 miljoen (waarmee bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting in die jaren volledig overgeslagen had kunnen worden; om over de verhogingen van de OZB maar te zwijgen), in werkelijkheid was er een overschot van bijna € 300 miljoen. Dat mochten de burgers van Dordrecht blijkbaar niet weten. Boekhoudfraude dus van ruim € 150 miljoen! Ook van de weergave van de financiŽle positie klopt helemaal niets.
Op de brieven van Leo Verhoef aan de gemeenteraad liet de slapende gemeenteraad het aan het college van b&w over om te melden dat "omdat een of andere accountant goedkeurende accountantsverklaringen bij deze jaarrekeningen had gegeven", het "dus" niet waar was wat Leo Verhoef beweerde.  Dordrechtse gemeenteraadsleden hebben nog nooit in de krant gelezen over goedkeurende accountantsverklaringen bij andere boekhoudfraude-affaires. Ook de brief van Leo Verhoef van 19 maart 2004 waarin hij de vloer aanveegt met de non-argumenten van het college, werd door de gemeenteraadsleden ongelezen weggelegd. Ach, vinden ze blijkbaar, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers. Dat zelfs de eigen Dordrechtse Rekenkamer Leo Verhoef helemaal gelijk geeft over de misleidende jaarrekeningen 2003 en 2004 (en dus ook de andere door Leo Verhoef onderzochte jaarrekeningen), is nog niet tot de gemeenteraadsleden doorgedrongen.
En dus waren ook de jaarrekeningen 2005 en 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten over die jaren van € 50 miljoen. In werkelijkheid was er in die jaren een nadelig saldo van € 20 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 70 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 juni 2007, die die brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt daarin een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 47 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 16 miljoen over. Toch nog genoeg om de Onroerendezaakbelasting over 2007 van € 17 miljoen voor 90% als onnodig opgelegde belasting terug te geven aan de belastingbetalers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 juni 2008, die die brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde daarin een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 15 miljoen over. Genoeg om de Onroerendezaakbelasting over 2008 van € 18 miljoen voor 80% als onnodig opgelegde belasting terug te geven aan de belastingbetalers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 17 juni 2009. De gemeenteraad gooide de brief in de prullenbak ("met belangstelling kennis genomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde daarin een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 24,6 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 28,2 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 22 juni 2010, waarvan de gemeenteraad "met belangstelling" kennis nam (want, "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers"), en verder niets.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 15,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 24,7 miljoen gebleven? Ten minste zo'n € 12 miljoen als verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten! Weg belastinggeld!
Opvallend: het gemeentebestuurder meldde over de jaren 2003-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 228 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 53 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 175 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juni 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 26,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 29,5 miljoen aan opgegaan?
Opvallend: het gemeentebestuurder meldde over de jaren 2009-2011 steeds een voordelig saldo, in totaal van € 38,8 miljoen. In werkelijkheid was er elk jaar een nadelig saldo, in totaal van € 43,6 miljoen. Waar is het verschil gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 mei 2012. Geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 39,1 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 49,3 miljoen aan opgegaan? Er waren bijvoorbeeld zware verliezen van zo'n € 37 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Wat was er nog meer dat we niet hoefden te weten?
Opvallend: het gemeentebestuurder meldde over de jaren 2005-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 153 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 72 miljoen. Waar is het verschil van € 225 miljoen (belastinggeld!) gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 mei 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 3,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 november 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde triomfantelijk een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een zwaar verlies, nu van € 42,8 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 49,3 miljoen aan opgegaan? Er waren bijvoorbeeld nieuwe zware verliezen, nu van zo'n € 58 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Met boekhoudfraude gemaskeerd. Weg belastinggeld! Ruim meer dan het dubbele van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 23,5 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Opvallend: het gemeentebestuurder meldde over de jaren 2005-2013 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 162 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 115 miljoen. Waar is het verschil van € 277 miljoen (belastinggeld!) gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 april 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een nadelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 8,4 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 23,4 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden? Inmiddels blijven de verliezen en daarmee de rentelasten (on)aardig oplopen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 november 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer verlies, nu van € 3,6 miljoen. Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen, nu van € 2,6 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Inmiddels missen we over de jaren 2005-2014 zo'n € 290 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,6 miljoen over, en dat nog dankzij de overgehouden WMO-gelden van zo'n € 6 miljoen, die dus grotendeels aan andere doeleinden opgingen! En ook dankzij het vrijvallen van verplichtingen van € 7,9 miljoen die geen verplichtingen bleken te zijn! Mochten we dat allemaal niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juli 2016. Alweer, geen reactie.
Later werd vanwege nieuwe informatie de jaarrekening gewijzigd. Nu werd een voordelig saldo gepresenteerd van € 22,9 miljoen, terwijl in werkelijkheid de gemeente een verlies had geleden van € 2,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer verlies, nu van € 2,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer verlies, nu van € 0,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 augustus 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 20 augustus 2018
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 1 juli 2016
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 16 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 26 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 25 april 2014
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 14 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 7 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 25 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 1 juni 2011
- Brief van gemeenteraad van Dordrecht dd. 26 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 22 juni 2010
- Brief van gemeenteraad van Dordrecht dd. 6 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 17 juni 2009
- Brief van gemeenteraad van Dordrecht dd. 14 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 24 juni 2008
- Brief van gemeenteraad van Dordrecht dd. 10 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 18 juni 2007
- Brief van gemeenteraad van Dordrecht dd. 28 november 2006
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 25 oktober 2006
- Brief van college van b&w van Dordrecht dd. 22 november 2005
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 29 augustus 2005
Rapport van Dordrechtse Rekenkamer dd. 9 juni 2005 over jaarrekening 2004
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 9 juni 2004
- Brief van gemeenteraad van Dordrecht dd. 8 april 2004
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 19 maart 2004
- Brief van college van b&w van Dordrecht dd. 3 november 2003
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 17 juli 2003
- Brief van college van b&w van Dordrecht dd. 19 september 2002
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 19 juli 2002
- Brief aan gemeenteraad van Dordrecht dd. 7 maart 2002
Terug > begin