Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Deventer

Ook de jaarrekeningen van gemeente Deventer zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al voor de foute jaarrekening over 2000. Het interesseerde de gemeenteraad totaal niet. En zo kon het gebeuren dat de jaarrekening 2005 alweer fout was.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een saldo van baten en lasten van € 4 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 14 miljoen. Zo werd bijvoorbeeld gemaskeerd dat van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 21 miljoen de helft niet nodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 augustus 2006. De gemeenteraad nam niet de moeite op de brief te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,8 miljoen over. De inwoners van Deventer moesten in 2006 € 15,4 miljoen OZB betalen. De helft was meer dan genoeg geweest. Met geknoei in de cijfers werd dat gemaskeerd.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 juni 2007. Die gooide die brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 8,6 miljoen. De inwoners van Deventer moesten in 2007 € 15,7 miljoen OZB betalen. De helft was meer dan genoeg geweest.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 september 2008. De gemeenteraad liet weten de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 9,7 miljoen. De inwoners van Deventer moesten in 2008 € 16,6 miljoen OZB betalen. De helft was meer dan genoeg geweest.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 april 2009. Die deed niets behalve de brief in de prullenbak gooien ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,6 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 1,6 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 21,9 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 26,8 miljoen opgegaan? Ten minste waren er dramatische verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 31 miljoen, die blijkbaar met boekhoudfraude moesten worden gemaskeerd. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,2 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 6,0 miljoen opgegaan? Ten minste waren er alweer dramatische verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo'n € 22 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 mei 2012. Alweer, geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 18,6 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 25,4 miljoen opgegaan? Ten minste waren er alweer dramatische verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo'n € 19 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 mei 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 7,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 november 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een zwaar verlies, nu van € 14,7 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van dit keer € 19,2 miljoen opgegaan? Ten minste waren er alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; in welke omvang, valt in de jaarrekening dit keer niet te zien, maar ten minste zo'n € 10 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 mei 2014. Alweer, geen reactie. Het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers?) blijkbaar totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het belastinggeld van dat volk".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 8,6 miljoen. Er waren nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; in welke omvang valt in de jaarrekening ook dit keer niet te zien. De burger/belastingbetaler mag het blijkbaar niet weten. Ondanks dit verlies was er toch een groot voordelig saldo. Waar dat vandaan kwam, is niet te achterhalen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente (volgens de eerste versie van de jaarrekening) een verlies van € 12,4 miljoen, dan wel (volgens de later herziene versie van de jaarrekening)  een verlies van € 10,7 miljoen. Er waren nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? In welke omvang? Inmiddels zijn we vanaf 2009 zo'n € 88 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2016. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de begroting 2017 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een begroot saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 9,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belanghebbenden en belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 1 november 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2018. Alweer, geen reactie; het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 4,8 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belanghebbenden en belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 29 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 29 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 4 juli 2018
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 1 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 2 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 17 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 4 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 8 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 21 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 1 juni 2011
- Brief van gemeenteraad van Deventer dd. 20 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 24 april 2009
- Brief van gemeenteraad van Deventer dd. 16 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 19 september 2008
- Brief van gemeenteraad van Deventer dd. 5 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 6 juni 2007
- Emailbericht dd. 25 april 2007 aan alle gemeenteraadsleden van Deventer
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 28 augustus 2006
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 30 mei 2002
- Brief van college van b&w van Deventer dd. 28 mei 2002
- Brief aan gemeenteraad van Deventer dd. 28 februari 2002
Terug > begin