Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
De Ronde Venen

Ook de jaarrekeningen van gemeente De Ronde Venen zijn misleidend; zowel wat betreft de weergave van het saldo van de opbrengsten en de kosten als wat betreft de weergave van de financiŽle positie.
Over de periode 2003-2005 meldde het gemeentebestuur in de jaarrekeningen over die periode een batig saldo van € 19,4 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?); in werkelijkheid was er een batig saldo van € 13,5 miljoen. Toch nog altijd genoeg om de hele Onroerendezaakbelasting van 2004 en 2005 van in totaal circa € 11 miljoen, die dus niet nodig was, terug te betalen aan de burgers.
Opvallend is dat er elk jaar een gunstiger beeld wordt gegeven van het saldo van de baten en de lasten dan het werkelijke. Dat is heel gevaarlijk. Op grond van de misleidende cijfers denkt de gemeenteraad meer te kunnen uitgeven dan wat er werkelijk beschikbaar is.
Opvallend zijn natuurlijk ook de goedkeurende accountantsverklaringen bij die misleidende jaarrekeningen. Maar ja ..., je hebt accountants en je hebt accountants.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 19 oktober 2006. Die deed geen poging wakker te worden en reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur  presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,7 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 5,0 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 februari 2008. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was de jaarrekening 2007 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 12,1 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,8 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 september 2008. Die liet vervolgens niets van zich horen.
Dus was de jaarrekening 2008 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,7 miljoen opgegaan? Overigens: de gemeente hield in de periode 2007-2008 € 9,0 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,7 miljoen was dus totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2010. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2009 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,9 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 december 2010. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2010 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 8,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 juni 2011. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2011 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,9 miljoen. Ten minste waren er zware verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 september 2012. Geen reactie.
Dus was de jaarrekening 2012 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,0 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van 1,9 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! En wat was er nog meer aan de hand wat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 september 2013. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2013 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een overschot van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was het niet meer dan € 9.000.
Dus was de jaarrekening 2014 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Al met al zijn we in de jaren 2003-2014 zo'n € 31 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 6,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,6 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,2 miljoen. In werkelijkheid was er zelfs een voordelig saldo van € 6,3 miljoen. Het scheelt niet veel, maar fout=fout! (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 7,6 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van De Ronde Venen dd. 3 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van De Ronde Venen dd. 10 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van De Ronde Venen dd. 7 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van De Ronde Venen dd. 30 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van De Ronde Venen dd. 10 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van De Ronde Venen dd. 11 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van De Ronde Venen dd. 18 september 2008
- Brief aan gemeenteraad van De Ronde Venen dd. 19 februari 2008
- Brief aan gemeenteraad van De Ronde Venen dd. 19 oktober 2006
Terug > begin