Dossier: Den Haag
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 25 oktober 2001

Gemeenteraad van
Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Betreft: Jaarrekening 2000

Geachte Raad,

Met mijn brief aan u van 13 augustus 2001 gaf ik u mijn commentaar bij uw jaarrekening 2000. Ik betoogde dat uw jaarrekening zwaar tekort schiet als sturings- en verantwoordingsinstrument.

Namens u reageerde uw College van burgemeester & wethouders met brief van 12 oktober 2001. Deze reactie verbaast mij in hoge mate.
Het enige dat uw College tegen mijn beweringen in weet te brengen is de opmerking dat "de jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van alle daarvoor geldende voorschriften, met name de Comptabiliteitsvoorschriften 1995".
Wat heeft het wèl of niet voldoen aan toevallige zogenoemde Comptabiliteitsvoorschriften 1995 te maken met het wèl of niet zijn van een betrouwbaar sturings- en verantwoordingsinstrument?

Ik betoogde dat uw jaarrekening een onbetrouwbaar sturings- en verantwoordingsinstrument is, omdat
Ik betoogde ook dat uw jaarrekening niet alleen volstrekt onbetrouwbaar is, maar daarnaast ook nìet voldoet aan belangrijke bepalingen uit de Comptabiliteitsvoorschriften.
Wat dacht u van:
Uw jaarrekening is flagrant in strijd met al deze bepalingen!

Mag ik van uw Raad een passende reactie tegemoet zien?

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef