Dossier: Den Haag
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

College van burgemeester en wethouders van
Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500DJ 's-Gravenhage

Wijk bij Duurstede
, 17 februari 1999

Betreft:
Uw brief d.d. 12.2.1999, kenmerk: FI9900131

Geacht college,

Ik ontving van u bijgaande voor mij hoogst onduidelijke brief. Ik vermoed dat de onduidelijkheid ontstaat doordat er in de brief tekst is weggevallen tussen de 1e en de 2e alinea.

Dat "budgettaire nota's" in uw gemeente belangrijke sturingsdocumenten zijn en dat "het bestuur en het ambtelijk apparaat" hier zorgvuldig mee omgaan, neem ik graag aan. Ik heb daar overigens nooit aan getwijfeld. Ik begrijp niet waarom u mij dit schrijft en wat ik met deze mededeling zou moeten doen. Dat dit meerdere keren is bevestigd door allerlei instanties, is ook een mededeling waarvan ik niet begrijp waarom u die aan mij doet en wat ik daarmee zou moeten doen.
Van de volgende alinea begrijp ik ook al helemaal niets. U praat over "een dergelijke brief". In de 1e alinea wordt niet over een brief gerept waar de 2e alinea naar zou kunnen verwijzen. Vandaar dat ik denk dat er tussen de 1e en de 2e alinea tekst is weggevallen.
Wat de betekenis is van "uw toenmalige werkgever" ontgaat mij eveneens geheel. Over wie heeft u het? Waarvoor en waarom zou die zijn excuses aangeboden hebben en wat gaat mij dat aan? Over welke discussie heeft u het? Waarom zou ik daar in geïnteresseerd moeten zijn? Ik zou ook niet weten waarom en waarover ik met een van mijn vorige werkgevers contact zou moeten opnemen.

In de kop van uw brief refereert u aan mijn brief aan de Raad van uw gemeente van 15.1.1999. Gaarne verneem ik van deze Raad zijn reactie op de inhoud van mijn brief.

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef