Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
De Marne

Ook de jaarrekeningen van gemeente De Marne zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,8 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening over 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Inmiddels zijn we in de jaren 2007-2008 € 3,6 miljoen ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van De Marne voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2010. Die liet het verder aan het gemeentebestuur (de "boosdoener" zelf!) over om te reageren, die dat (uiteraard) niet deed.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 5,1 miljoen. Hiervan was winst bij de verkoop van de Essent-aandelen van € 8,1 miljoen, dus exclusief deze winst was er een verlies van € 3,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 2,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Zonder de winst in 2009 van € 8,1 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen, was er dus in de jaren 2007-2011 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. Leeft gemeente De Marne boven zijn stand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2013. Geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 38.000.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,4 miljoen (het dubbele van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting!) opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 november 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over, wat bovendien geheel te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg), dat dus nagenoeg geheel opging aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 2,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,6 miljoen.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van De Marne dd. 26 november 2015
Brief aan gemeenteraad van De Marne dd. 11 februari 2013
Brief van gemeenteraad van De Marne dd. 13 april 2010
Brief aan gemeenteraad van De Marne dd. 11 februari 2010
Terug > begin