Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Delfzijl

Ook de jaarrekeningen van gemeente Delfzijl zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2003-2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,3 miljoen. Waar waren de niet verantwoorde € 3,1 aan opgegaan? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 13 november 2007. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren. Ach, het gaat toch maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar € 6,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 6,6 miljoen. Het had dus best iets minder kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 augustus 2008. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar € 1,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 7,5 miljoen. Het had dus alweer best iets minder kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,0 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 10,7 miljoen. Blijkbaar mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2009 van € 7,4 miljoen totaal overbodig was. Opvallend: de gemeente moest een verlies incasseren op de (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) actviteiten van de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (grond- en bouwprojecten) van € 8,5 miljoen. Weg belastinggeld! Er was weliswaar een winst bij de verkoop van de Essent-aandelen van € 19,9 miljoen, maar daar staat tegenover dat de gemeente voortaan geen vette winstuitkeringen meer uit de gasverkopen aan haar burgers (wisten die burgers dat?) ontvangt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 juli 2010. Die reageerde niet. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,2 miljoen. Weer moesten er forse verliezen worden doorgeslikt van € 7,8 miljoen op de (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, eerst nog van de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl, later van de gemeente zelf. Alweer: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 oktober 2011. Die reageerde niet. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Weer moesten er verliezen worden doorgeslikt van € 1,5 miljoen op de (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 juni 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten? In ieder geval: de Onroerendezaakbelasting (opbrengst in 2012: € 8,1 miljoen) had dus best wat lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,9 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 9,1 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,2 miljoen over. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,6 miljoen over. Waarom hoefden we dat niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 10,3 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Delfzijl dd. 8 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Delfzijl dd. 20 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Delfzijl dd. 20 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Delfzijl dd. 5 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Delfzijl dd. 23 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Delfzijl dd. 13 augustus 2008
- Brief aan gemeenteraad van Delfzijl dd. 13 november 2007
Terug > begin