Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Delft

Ook van de jaarrekeningen van Delft klopt niet veel. Dan weer wordt een veel te laag, dan weer een veel te hoog saldo van baten en lasten gepresenteerd. Ook de weergave van de financiŽle positie klopt niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al herhaaldelijk voor de misleidende jaarrekeningen. Maar ook hier een gemeenteraad zonder niveau, die zijn eigen verantwoordelijkheid niet kent en niet neemt en die het aan het college van b&w overlaat om naar Leo Verhoef te reageren. Een gemeenteraad die het totaal niet kan schelen wat het college voor onzin aan Leo Verhoef schrijft. Ook hier een college van b&w dat zich verschuilt achter een of andere accountant, een of andere toezichthouder, en wat wettelijke bepalingen. Alsof het niet mogelijk zou zijn dat accountants zich vergissen (zoals in de boekhoudfraudezaken van Enron, WorldCom, Ahold, en vele andere), en alsof er wettelijke bepalingen zouden bestaan die het zouden toestaan om misleidende jaarrekeningen te maken. Maar ook al zouden die bestaan: onbetrouwbaar blijft onbetrouwbaar.
Lees in de brief van Leo Verhoef dd. 18 maart 2004 aan de gemeenteraad hoe hij de vloer aanveegt met de nonsens-reactie van het college van b&w.
Over de jaren 2002-2004 deed het gemeentebestuur het voorkomen of er in die periode meer opbrengsten dan kosten waren van € 10 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 38 miljoen over. Boekhoudfraude dus van € 28 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bijvoorbeeld bedroeg in 2004 € 22 miljoen. Die had dus bijvoorbeeld best eens overgeslagen kunnen worden.
Over de jaren 2005-2007 presenteerde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 36 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 34 miljoen belastinggeld gebleven? Heeft de gemeenteraad daar echt belangstelling voor? Zo nee, wat doen ze daar dan in die gemeenteraad?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 oktober 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 9,1 miljoen belastinggelden opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 juni 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 2,8 miljoen belastinggelden opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 juni 2010. Die reageerde niet, want "het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 15,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 7,8 miljoen belastinggelden opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ruim € 8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 juni 2011. Die reageerde niet, want "het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 17,8 miljoen belastinggelden opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 mei 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 18,6 miljoen belastinggelden opgegaan? Ten minste waren er alweer grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te achterhalen. In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 19,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 18,6 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er alweer grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te achterhalen. Waarschijnlijk zo'n € 30 miljoen. In ieder geval: weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Over de jaren 2005-2012 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 105,9 miljoen (waarvan € 47,3 miljoen in de periode 2010-2013). Een verschil van € 122,2 miljoen, meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen vijf jaar. Weg belastinggeld! Waaraan is het opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 mei 2014. Alweer, geen reactie, het interesseert ze geen moer.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 46,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een mega-verlies van € 52,6 miljoen. Ten minste waren er alweer grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te achterhalen, maar zeker enkele tientallen miljoenen €'s. Weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 90,7 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig resultaat zelfs € 98,6 miljoen; dit was overigens nagenoeg geheel te "danken" aan een omvangrijke correctie op in het verleden blijkbaar te hoog opgevoerde kosten, die overigens nog wel in de toekomstige begrotingen en jaarrekeningen verwerkt moeten worden. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen. En verder was er nog een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 24,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 28,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 26,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 9,4 miljoen over.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 16 juni 2015
Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 16 mei 2014
Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 27 mei 2013
Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 9 mei 2012
Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 27 juni 2011
Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 18 juni 2010
Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 24 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 9 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 10 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 6 september 2006
Brief van college van b&w van Delft dd. 7 maart 2006
- Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 18 november 2005
- Brief van college van b&w van Delft dd. 21 oktober 2004
Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 13 juli 2004
Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 18 maart 2004
-
Brief van college van b&w van Delft dd. 24 november 2003
Brief aan gemeenteraad van Delft dd. 17 september 2003
Terug > begin