Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
De Fryske Marren / De Friese Meren

Ook de jaarrekeningen van de gemeente De Fryske Marren zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie.
Het begon al meteen nog voor de start van de nieuwe gemeente met de jaarrekeningen 2012 van de in 2014 in gemeente De Friese Meren opgaande gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. De gemeentebesturen deden het voorkomen of Gaasterlân-Sleat een klein voordelig saldo van opbrengsten en kosten had van € 0,3 miljoen, Lemsterland een klein voordelig saldo van eveneens € 0,3 miljoen en Skarsterlân een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leden alle drie gemeenten een verlies: Gaasterlân-Sleat € 4,3 miljoen, Lemsterland € 1,1 miljoen en Skarsterlân € 5,8 miljoen; bij elkaar een fors verlies van € 11,2 miljoen. Ten minste waren er bij Skarsterlân verliezen van € 2,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! En wat mochten we nog meer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraden van de drie gemeenten voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brieven van 27 augustus 2013. Er kwam geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. In de samengevoegde jaarrekening van de drie inmiddels gefuseerde gemeenten presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leden de drie oude gemeenten tezamen een verlies van € 10,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 13,1 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van de nieuwe gefuseerde gemeente De Friese Meren voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 14 mei 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,8 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,9 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,4 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2012-2015 zo'n € 30 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 10 juni 2016. Geen reactie.
Later werd de jaarrekening vanwege nieuwe feiten herzien. Het gemeentebestuur meldde nu een voordelig saldo van € 2,4 miljoen, terwijl in werkelijkheid de gemeente een verlies leed van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 29 augustus 2018. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 7,4 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van ..... 2019.


Inhoud dossier:
- .....
- Brief aan gemeenteraad van De Friese Meren dd. 29 augustus 2018
- Brief aan gemeenteraad van De Friese Meren dd. 10 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van De Friese Meren dd. 14 mei 2014
- Brief aan gemeenteraden van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân dd. 27 augustus 2013
Terug > begin