Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
De Bilt

Ook de jaarrekeningen van gemeente De Bilt zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Leo Verhoef constateerde al enkele jaren geleden dat de jaarrekening 2000 totaal niet klopte. Hij waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 9 november 2001. Die die brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus waren de jaarrekeningen 2003, 2004, 2005 en 2006 ook misleidend (de jaarrekeningen van de tussenliggende jaren heeft Leo Verhoef niet bekeken, maar die zullen ook wel niet veel soeps geweest zijn.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2003-2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van in totaal € 9,3 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van € 21,4 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 30,7 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 september 2007. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 49.000 over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 oktober 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen.
Al met al: over de periode 2003-2010 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 26,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 39,7 miljoen opgegaan? Wat mochten wij niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 juni 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Alweer zijn we, nu € 1,7 miljoen, belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is het uitgegeven? Al-met-al zijn we nu over de periode 2003-2011 € 41,4 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 december 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,8 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 5,8 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 4,2 miljoen, bijna de helft van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 9,9 miljoen. Weg belastinggeld! Al-met-al zijn we nu over de periode 2003-2014 zo'n € 46 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat besteed? Hoefden we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,3 miljoen over, en dat bovendien door het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van € 2,8 miljoen. Dat overschot op het "Sociaal Domein" ging dus voor meer dan de helft op aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was!
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 943.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 967.000 over. Het scheelt heel weinig, maar fout=fout!
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid viel het mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van De Bilt dd. 2 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van De Bilt dd. 28 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van De Bilt dd. 10 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van De Bilt dd. 12 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van De Bilt dd. 27 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van De Bilt dd. 5 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van De Bilt dd. 11 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van De Bilt dd. 14 september 2007
- Brief van  gemeenteraad van De Bilt dd. 16 april 2002
- Brief aan gemeenteraad van De Bilt dd. 9 november 2001
Terug > begin