Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Dantumadiel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Dantumadiel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 31 oktober 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 december 2009. De gemeenteraad reageerde niet. Wat "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2010. Die reageerde niet; het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 september 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Al met al zijn we in de afgelopen vijf jaar € 20,6 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Onder andere aan verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,5 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 oktober 2018. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo zelfs € 5,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Dantumadiel dd. 2 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Dantumadiel dd. 3 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Dantumadiel dd. 6 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Dantumadiel dd. 30 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Dantumadiel dd. 19 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Dantumadiel dd. 11 december 2009
- Brief aan gemeenteraad van Dantumadiel dd. 31 oktober 2008
Terug > begin