Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Dalfsen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Dalfsen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2004 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er € 1,2 miljoen overgehouden. In de jaarrekening 2005 was het nog erger. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er bijna € 11 miljoen overgehouden. Blijkbaar mocht niemand weten dat de Onroerendezaakbelasting van 2004 en 2005 (2005: € 3,7 miljoen) dus geheel overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 14 december 2006. Die deed daar niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,6 miljoen over. Ook in 2006 was de hele OZB van € 2,5 miljoen totaal overbodig. Met boekhoudfraude moest dat blijkbaar weer gemaskeerd worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 5 november 2007 opnieuw. De gemeenteraad deed alweer niets.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,3 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,6 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 september 2008. De gemeenteraad deed helemaal niets. "Ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denkt blijkbaar ook de gemeenteraad van Dalfsen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van zo'n € 15.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 oktober 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van zo'n € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 3,6 miljoen (waarvan winst van € 3,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen).
En zo moesten de inwoners van Dalfsen in de jaren 2005-2009 € 14,6 miljoen aan Onroerendezaakbelasting bij elkaar ophoesten. En zo hield de gemeente in die jaren € 22,3 miljoen over. En dus was de hele Onroerendezaakbelasting in die periode totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van zo'n € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 10 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 2,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juli 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,7 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen van € 1,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,5 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 juni 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van die onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 10,6 miljoen. Alweer waren er nieuwe verliezen, nu van € 2,2 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 september 2015. Alweer, geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van die onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 0,5 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten? Duidelijk is dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) geheel opging aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 november 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 1,6 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,2 miljoen over. Wat hoefden we dit keer niet te weten?


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Dalfsen dd. 28 november 2016
Brief aan gemeenteraad van Dalfsen dd. 1 september 2015
Brief aan gemeenteraad van Dalfsen dd. 30 juni 2014
Brief aan gemeenteraad van Dalfsen dd. 10 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Dalfsen dd. 10 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Dalfsen dd. 19 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Dalfsen dd. 16 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Dalfsen dd. 25 september 2008
- Brief aan gemeenteraad van Dalfsen dd. 5 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Dalfsen dd. 14 december 2006
Terug > begin