Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Coevorden

Ook van de jaarrekeningen van Coevorden klopt niets. Waardeloze informatie die je beter direct bij het oud papier kunt wegdoen. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen over de periode 2003-2005. Het gemeentebestuur suggereerde over 2003 een voordelig saldo van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,7 miljoen. Over 2004 werd een nadelig saldo van € 0,1 miljoen gesuggereerd. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,2 miljoen. Over 2005 wordt een voordelig saldo gesuggereerd van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,7 miljoen.
De gemeenteraad van Coevorden wil aan de brieven van Leo Verhoef over de misleidende jaarrekening 2003 van Coevorden niet meer aandacht besteden dan het doen van de mededeling: "voor kennisgeving aangenomen".
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening dat er € 15.000 was overgehouden. In werkelijkheid was er € 4,4 miljoen overgehouden. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2006 € 4,3 miljoen. Die was dus geheel overbodig. Dat mochten de inwoners van Coevorden blijkbaar niet weten. Vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief met 29 mei 2007. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,1 miljoen. Uitgaven (per saldo) van € 4,7 miljoen bleven buiten de rekening van baten en lasten. Wat mocht niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 september 2008. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,8 miljoen. Uitgaven (per saldo) van € 7,2 miljoen bleven buiten de rekening van baten en lasten. Wat mocht niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 december 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid maakte de gemeente een winst van € 9,0 miljoen. Wat mocht niemand weten? Zonder de winst uit de verkoop van Essent van € 13,3 miljoen was er een verlies van € 4,3 miljoen, veroorzaakt door verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 4,6 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Grootste boosdoener waren alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 2,2 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 juni 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,0 miljoen. Wat moest nu geheim gehouden worden? Er waren alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 7,1 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 juli 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Wat moest nu geheim gehouden worden? Er waren alweer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? De jaarrekening meldt het niet. Maar wel: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 september 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,7 miljoen. Wat moest nu geheim gehouden worden? Er waren alweer nieuwe (forse) verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? De jaarrekening meldt het niet. Maar wel: weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 mei 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,1 miljoen opgegaan? Ten minste waren er opnieuw verliezen, nu van € 2,7 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Inmiddels missen we over de jaren 2004-2014 zo'n € 19 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 7,4 miljoen; dat had dus best wat minder kunnen zijn.)  Er waren opnieuw verliezen, nu van - alweer - € 2,7 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 8,0 miljoen; dat had dus best wat minder kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 8,1 miljoen.)


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Coevorden dd. 6 mei 2014
Brief aan gemeenteraad van Coevorden dd. 9 september 2013
Brief aan gemeenteraad van Coevorden dd. 11 juli 2012
Brief aan gemeenteraad van Coevorden dd. 15 juni 2011
Brief aan gemeenteraad van Coevorden dd. 16 juni 2010
Brief aan gemeenteraad van Coevorden dd. 18 december 2009
- Brief aan gemeenteraad van Coevorden dd. 11 september 2008
- Brief aan gemeenteraad van Coevorden dd. 29 mei 2007
- Brief van gemeenteraad van Coevorden dd. 14 april 2005
- Brief aan gemeenteraad van Coevorden dd. 9 maart 2005
- Brief van college van b&w van Coevorden dd. 4 maart 2005
- Brief aan gemeenteraad van Coevorden dd. 18 januari 2005
Terug > begin