Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Capelle aan den IJssel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Capelle aan den IJssel deugen niet, zijn onbetrouwbaar en dus misleidend. Wat door het gemeentebestuur als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Ook de weergave van de financiŽle positie klopt niet.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2003-2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode € 14,4 miljoen overgehouden. Wat de totale opbrengst OZB in 2005 was, is in de jaarrekening 2005 niet te zien (wel staat er heel veel onleesbare onzin over van alles en nog wat in). Desondanks mag worden aangenomen dat met de verzwegen miljoenen de OZB in 2006 of 2007 eens overgeslagen zou kunnen worden. Dat mochten de inwoners van Capelle aan den IJssel blijkbaar niet weten. Vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al in 2005 voor de misleidende jaarrekening 2003. De gemeenteraad deed helemaal niets met die waarschuwing maar liet het aan het college van b&w zelf over om Leo Verhoef met een kort nietszeggend briefje af te schepen. Dus waren de jaarrekeningen 2004 en 2005 weer totaal onbetrouwbaar en misleidend.
Leo Verhoef probeerde het met zijn brief van 5 april 2007 opnieuw. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een overschot van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 11,7 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat alle gemeentelijke belastingen, inclusief de Onroerendezaakbelasting, van in totaal € 9,0 miljoen met groot gemak overgeslagen hadden kunnen worden. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 oktober 2007. De gemeenteraad liet het aan het college van b&w over, die het op zijn beurt weer aan een of andere ambtenaar overliet, om Leo Verhoef mee te delen dat de gemeenteraad zijn brief linea recta in de prullenbak had gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Het zal je gemeentebestuur en je gemeenteraad maar zijn.
En dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in 2007 van € 4,6 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente € 10,8 miljoen over. Alweer moest blijkbaar met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 9,2 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 januari 2009. Alweer liet de gemeenteraad het aan het college van b&w over Leo Verhoef te laten weten dat zijn brief linea recta in de prullenbak was gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in 2008 van € 2,8 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente € 10,4 miljoen over. Alweer moest blijkbaar met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 9,5 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid was het voordelig saldo € 13,8 miljoen. Alweer moest blijkbaar met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 10,0 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over. De gemeente hield dus in de periode 2003-2010 € 63,7 miljoen belastinggeld over. De Onroerendezaakbelasting was vanaf ten minste 2006 geheel onnodig!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 september 2011. Die reageerde weer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 7,8 miljoen belastinggeld opgegaan? In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 3,3 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,5 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? Dat de Onroerendezaakbelasting (opbrengst in 2013 € 10,7 miljoen) voor de helft overbodig was?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 13,2 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat mochten we nog meer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,3 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 11,2 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 8,8 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 11,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Capelle aan den IJssel dd. 29 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Capelle aan den IJssel dd. 2 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Capelle aan den IJssel dd. 6 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Capelle aan den IJssel dd. 3 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Capelle aan den IJssel dd. 30 juli 2009
- Brief van college van b&w van Capelle aan den IJssel dd. 20 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Capelle aan den IJssel dd. 14 januari 2009
- Brief van college van b&w van Capelle aan den IJssel dd. 29 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Capelle aan den IJssel dd. 30 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Capelle aan den IJssel dd. 5 april 2007
- Brief van college van b&w van Capelle aan den IJssel dd. 15 maart 2005
- Brief aan gemeenteraad van Capelle aan den IJssel dd. 16 februari 2005
Terug > begin