Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Buren

Ook de jaarrekeningen van gemeente Buren zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2005-2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een tekort van € 5,7 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 5,0 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 24 september 2007. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,5 miljoen over. Wat mochten wij dit keer niet weten?
Al met al presenteerde het gemeentebestuur over de jaren 2005-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,1 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 0,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 januari 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert ze helemaal niks, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,8 miljoen over. Welke uitgaven van belastinggeld mochten wij dit keer niet weten? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,6 miljoen had dus best "ietsjes minder" kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juli 2010. De brief werd onderschept door het college van burgemeester & wethouders en ambtenaren en bereikte nooit de gemeenteraad.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,6 miljoen. Welke uitgaven van belastinggeld mochten wij dit keer niet weten? Inmiddels zijn we in de afgelopen 6 jaar ruim € 14 miljoen belastinggeld ongemeld en ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juli 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Op z'n minst waren er verliezen van € ? op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 juni 2012. Die liet weer niets van zich horen. Geen belangstelling, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Op z'n minst waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 2 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Op z'n minst waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 1 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 juni 2014. Alweer, geen enkele reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Verder waren er weer zware verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Hoeveel? Dat wordt in de brei van cijfers niet duidelijk gemaakt. Inmiddels zijn we in de afgelopen 10 jaar circa € 30 miljoen belastinggeld ongemeld en ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 juni  2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het hele overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) van € 2,6 miljoen is opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor bedoeld. Welke doelen? Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 juli 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren weer zware verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, in dit geval het project "BT Doejenburg ll" met een verlies van € 9,5 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 september 2018.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Buren dd. 5 september 2018
Brief aan gemeenteraad van Buren dd. 5 juli 2016
Brief aan gemeenteraad van Buren dd. 26 juni 2015
Brief aan gemeenteraad van Buren dd. 17 juni 2014
Brief aan gemeenteraad van Buren dd. 4 september 2013
Brief aan gemeenteraad van Buren dd. 15 juni 2012
Brief aan gemeenteraad van Buren dd. 15 juli 2011
Brief aan gemeenteraad van Buren dd. 8 juli 2010
Brief van gemeenteraad van Buren dd. 16 februari 2010
Brief aan gemeenteraad van Buren dd. 14 januari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Buren dd. 24 september 2007
Terug > begin