Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bronckhorst

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bronckhorst zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,8 miljoen. Dat had dus best wat minder kunnen zijn.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,1 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,6 miljoen. Dat had dus best wat minder kunnen zijn.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 35,9 miljoen (waarvan winst van € 37 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,1 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,6 miljoen. Die had dus geheel overgeslagen kunnen worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,3 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 13,2 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 17,3 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 april 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert de dames en heren "volksvertegenwoordigers" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,5 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 2,8 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 april 2013. Die de brief in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 9,2 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er opnieuw speculatie-verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. De jaarrekening vermeldt niet hoeveel. Waarom niet? In ieder geval: weg belastinggeld! Opvallend, over de periode 2010-2013 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 11,6 miljoen; in werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van € 20,7 miljoen. Verschil: € 32,3 miljoen. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 april 2014. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), het interesseert ze totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,6 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 6,4 miljoen. Had die, gezien het overschot, niet wat lager gekund?)
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 6,9 miljoen. Had die, gezien het overschot, niet wat lager gekund?)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 2,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,0 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Bronckhorst dd. 24 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Bronckhorst dd. 18 april 2014
- Brief van gemeenteraad van Bronckhorst dd. 31 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Bronckhorst dd. 24 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Bronckhorst dd. 17 april 2012
- Brief aan gemeenteraad van Bronckhorst dd. 8 juni 2011
- Brief van gemeenteraad van Bronckhorst dd. 29 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Bronckhorst dd. 2 juni 2010
Terug > begin