Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Brielle

Ook de jaarrekeningen van gemeente Brielle zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2004 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen; in werkelijkheid was het € 2,2 miljoen. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen; in werkelijkheid was het € 100,7 miljoen (waarvan winst van € 107,9 miljoen bij de verkoop van woningen). Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen; in werkelijkheid was het € 0,2 miljoen. Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2004 van € 2,7 miljoen was dus grotendeels onnodig, en de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2005 van € 2,8 miljoen was dus geheel onnodig. Overigens, met het overschot van zo'n € 100 miljoen van 2005 kan de Onroerendezaakbelasting nog ettelijke jaren worden overgeslagen. Welk gemeenteraadslid was dat opgevallen?
Ook de jaarrekening 2007 was weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. Waarom moest er € 3,7 miljoen verzwegen worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 februari 2009. Het interesseert ze totaal niet; ze reageerden niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,5 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,7 miljoen was dus (ook al volgens de officiŽle cijfers!) totaal overbodig. Bovendien, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in de periode 2004-2008 € 10,7 miljoen en was dus in deze hele periode totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 februari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,0 miljoen. Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 5,4 miljoen die blijkbaar gemaskeerd moesten worden. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,9 miljoen. Ten minste waren er alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 4,3 miljoen, die blijkbaar gemaskeerd moesten worden. Alweer: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 november 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. Het viel mee: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 1,3 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 5,2 miljoen, die blijkbaar gemaskeerd moesten worden. Alweer: weg belastinggeld! Zonder deze verliezen zou de gemeente dus € 3,9 miljoen hebben over gehouden, genoeg om de Onroerendezaakbelasting over 2011 van € 2,1 miljoen als overbodige bijdrage van de belastingbetalers te kunnen terug betalen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van maar liefst € 17,1 miljoen. Er waren alweer nieuwe verliezen, nu van € 14,3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (2012: € 2,2 miljoen) van ruim zes jaar!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Er waren alweer nieuwe verliezen, nu van € 1,2 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,9 miljoen. Er waren alweer nieuwe verliezen, nu van de forse omvang van € 8,8 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2006-2015 zo'n € 30 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,3 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Brielle dd. 6 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Brielle dd. 11 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Brielle dd. 8 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Brielle dd. 4 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Brielle dd. 10 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Brielle dd. 16 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Brielle dd. 4 februari 2009
Terug > begin