Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Breda

Ook de jaarrekeningen van gemeente Breda zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur van Breda meldde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2003 een voordelig saldo van baten en lasten van € 107 miljoen. In werkelijkheid, zo ontdekte Leo Verhoef, was er in die periode € 85 miljoen minder overgehouden, namelijk € 22 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 5 januari 2000 voor de misleidende jaarrekening over 1998. De gemeenteraad interesseerde het totaal niet en besteedde geen minuut aandacht aan de waarschuwing van Leo Verhoef. En dus waren de jaarrekeningen over de jaren 1999-2003 even misleidend. Leo Verhoef waarschuwde ieder jaar.
Vanaf de jaarrekening 2004 gaat het opeens beter. Het saldo van de rekening van baten en lasten komt nu wŤl overeen met het werkelijke saldo. Maar omdat toch nog verschillende kosten niet goed worden weergegeven (zoals de afschrijvingskosten, de personeelskosten, verschillende onderhoudskosten) en de weergave van de financiŽle positie nog steeds niet klopt, blijven het waardeloze jaarrekeningen, alleen maar bruikbaar in de openhaard.
In de jaarrekening 2007 ging het weer helemaal fout. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 26,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 16,6 miljoen over. En van de weergave van de financiŽle positie klopte ook alweer niet veel.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 mei 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 12,9 miljoen over. Waaraan zijn dit keer de niet gemelde €'s besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 mei 2009. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat toch over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 32,4 miljoen. Waaraan zijn dit keer de niet gemelde uitgegeven €'s besteed? Ten minste waren er grote verliezen van € 29,8 miljoen (meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 28,0 miljoen) op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwbouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juni 2010. Die liet het aan het college van b&w over een nietszeggend briefje te sturen met de mededeling dat het niet inhoudelijk wenste te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in 2010 een verlies van € 39,6 miljoen. Waaraan zijn dit keer de niet gemelde €'s opgegaan? Ten minste waren er alweer grote verliezen, nu van € 21,1 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwbouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 mei 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,5 miljoen. Waaraan zijn dit keer de niet gemelde uitgaven van belstinggeld opgegaan? Ten minste waren er alweer grote verliezen, nu van € 12,1 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwbouwprojecten. Weg belastinggeld! Al met al rapporteerde het gemeentebestuur over de periode 1998-2011 een voordelig saldo van € 138,2 miljoen, terwijl in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van € 24,6 miljoen. We zijn dus ruim € 160 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 mei 2012. Alweer, geen reactie, "want, ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 13,8 miljoen over. Wel waren er alweer verliezen van € 11,1 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwbouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 17,7 miljoen over. Opvallend: van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van in totaal € 32 miljoen was dus ruim de helft overbodig en kan linea recta terug naar de belastingbetalers!
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 6,4 miljoen. Intussen stapelen de verliezen en daarmee de schulden zich op en daarmee de rentekosten. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 november 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 6,1 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! Inmiddels missen we over de afgelopen jaren vanaf 1998 zo'n € 164 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 13,3 miljoen. Het grote voordelige saldo was bijna geheel te danken aan een groot overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van ruim € 11 miljoen en verder aan een winst op grond- en bouwprojecten van zo'n € 2,5 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 33,9 miljoen; dat had wellicht wat lager gekund.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 26,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 19,1 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 34,6 miljoen; dat had dus wat lager gekund.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 2 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 3 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 2 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 27 mei 2011
- Brief van college van b&w van Breda dd. 23 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 1 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 1 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 5 mei 2008
- Brief van wethouder Middelen enz. van Breda dd. 21 februari 2005
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 23 juli 2004
- Brief van college van b&w van Breda dd. 30 juni 2004
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 18 maart 2004
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 22 september 2003
- Brief van gemeenteraad van Breda dd. 6 juni 2002
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 28 mei 2002
- Brief van college van b&w van Breda dd. 17 januari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 27 december 2001
- Brief van college van b&w van Breda dd. 19 december 2001
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 10 december 2001
- Brief van college van b&w van Breda dd. 2 maart 2000
- Brief aan college van b&w van Breda dd. 29 januari 2000
- Brief van college van b&w van Breda dd. 24 januari 2000
- Brief aan gemeenteraad van Breda dd. 5 januari 2000
Terug > begin