Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Boskoop

Ook de jaarrekeningen van gemeente Boskoop zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen vanaf de jaarrekening 2004: dan weer werd een te hoog, dan weer een te laag saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd. Ook hier klopte er dus weer niet veel van.
In de jaarrekening 2008 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 12,4 miljoen over. Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,3 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 november 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingebetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 30,1 miljoen (waarvan winst van € 26,6 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,3 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - alweer totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 februari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat toch over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingebetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,0 miljoen. De gemeente hield dus in de periode 2008-2010 € 44,5 miljoen belastinggeld over. De Onroerendezaakbelasting was in die periode € 7,0 miljoen en was dus geheel onnodig!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 2,6 miljoen opgegaan? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 2,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven opgegaan? Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 3,4 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,6 miljoen dit keer opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (van de inmiddels gefuseerde gemeente Alphen aan den Rijn) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 februari 2015.

(gemeente m.i.v. 2014 opgegaan in gemeente Alphen aan den Rijn)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 23 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Boskoop dd. 29 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Boskoop dd. 2 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Boskoop dd. 5 november 2009
Terug > begin