Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Borger-Odoorn

Ook de jaarrekeningen van gemeente Borger-Odoorn zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteert  in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,5 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat in 2006 de Onroerendezaakbelasting van € 3,5 miljoen totaal onnodig aan de burgers-belastingbetalers was opgelegd.
Ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 deugden al niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 20 november 2007. Die liet weten de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen"). Het zal je gemeenteraad maar zijn. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,2  miljoen over. (Ter vergelijking: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 3,6 miljoen. Die was dus voor meer dan de helft overbodig; met geknoei in de cijfers werd dat gemaskeerd.)
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,2  miljoen.
Al met al, over de afgelopen 5 jaar (2005-2009) deed het gemeentebestuur het voorkomen of er "slechts" € 2,1 miljoen was overgehouden, terwijl het in werkelijkheid € 9,8 miljoen was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 november 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0  miljoen. Zo moesten bijvoorbeeld verliezen van zo'n € 1,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten blijkbaar buiten beeld blijven. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 5,2 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 december 2012. Alweer, geen reactie, "want het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Er waren alweer verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? De jaarrekening meldt het niet. Maar wel: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Inmiddels missen we over de afgelopen vier jaar (periode 2010-2013) zo'n € 10 miljoen. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 december 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.364.000. In werkelijkheid was het € 1.414.000.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,7 miljoen op gegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Borger-Odoorn dd. 12 december 2014
- Brief aan gemeenteraad van Borger-Odoorn dd. 3 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Borger-Odoorn dd. 12 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Borger-Odoorn dd. 29 november 2011
- Brief van gemeenteraad van Borger-Odoorn dd. 2 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Borger-Odoorn dd. 4 november 2010
- Brief van gemeenteraad van Borger-Odoorn dd. 3 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Borger-Odoorn dd. 20 november 2007
Terug > begin