Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bolsward

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bolsward kloppen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie.
In 2004 was het saldo van de baten en lasten niet € 0, zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening 2004 beweerde, maar was er in werkelijkheid een nadelig saldo van € 1,3 miljoen. In 2005 was er niet een voordelig saldo van € 0,2 miljoen, zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening 2005 beweerde, maar was er een nadelig saldo van € 0,9 miljoen.
Het is heel gevaarlijk om besluiten te nemen op basis van misleidende cijfers. Dus waarschuwde Leo Verhoef met zijn brief van 21 oktober 2006 ook de gemeenteraad van Bolsward. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 oktober 2007. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Er wordt dus € 1,0 miljoen gemist. Waaraan zijn die opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 oktober 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,6 miljoen. Er wordt nu dus € 2,0 miljoen gemist. Waaraan zijn die opgegaan? Al met al zijn we over de jaren 2004-2008 € 6,2 miljoen ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 2,6 miljoen (waarvan winst van € 1,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,5 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 november 2010. Die vond het niet nodig te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. We hoefden blijkbaar over uitgaven van € 2,2 miljoen niets te weten. Al met al missen we over de jaren 2004-2010 - per saldo - € 6,1 miljoen aan niet verantwoorde kosten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân) opnieuw met zijn brief van 29 september 2011. Die reageerde niet.

(De gemeente is in 2011 opgeheven en opgegaan in gemeente Súdwest-Fryslân)


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Súdwest Fryslân dd. 29 september 2011
Brief aan gemeenteraad van Bolsward dd. 8 november 2010
Brief aan gemeenteraad van Bolsward dd. 24 september 2009
Brief aan gemeenteraad van Bolsward dd. 17 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Bolsward dd. 31 oktober 2007
Brief aan gemeenteraad van Bolsward dd. 21 oktober 2006
Terug > begin