Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bodegraven  (t.m. 2010)
Bodegraven-Reeuwijk  (vanaf 2011)


Ook de jaarrekeningen van gemeente Bodegraven, vanaf 2011 Bodegraven-Reeuwijk, zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Bodegraven al met zijn brieven van 24 april 2007 en 25 september 2007 voor de misleidende jaarrekeningen van 2005 respectievelijk 2006. De gemeenteraad reageerde niet.
In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen; in werkelijkheid was het nadelig € 1,7 miljoen.
Dus was de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Dus was de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen; in werkelijkheid was het € 2,6 miljoen.
Dus was de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 juli 2010. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 juli 2011. Geen reactie.
Dus was de ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,6 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,8 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Ten minste waren er verliezen van zo'n € 9 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Zonder deze verliezen zou de gemeente dus geld hebben overgehouden! Weg belastinggeld!
Opvallend: over de jaren 2006-2010 deed het gemeentebestuur van Bodegraven het steeds beter voorkomen dan het in werkelijkheid was. Het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van € 5,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 7,3 miljoen aan opgegaan? Vanaf 2011 zijn de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk samengevoegd tot Bodegraven-Reeuwijk. Over de jaren 2006-2010 deed het gemeentebestuur van Reeuwijk het ook steeds beter voorkomen dan het in werkelijkheid was. Het gemeentebestuur van Reeuwijk presenteerde over deze periode een voordelig saldo van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed Reewijk een verlies van € 13,3 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 14,4 miljoen aan opgegaan? Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van (€ 7,3+14,4=) € 21,7 miljoen bij de beide gemeenten samen aan opgegaan? Met de gemaskeerde uitgaven van € 4,8 miljoen over 2011 missen we nu over de periode 2006-2011 dus inmiddels € 26,5 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 september 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was de ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van € 3,6 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 augustus 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was de ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 12,0 miljoen. In werkelijkheid was het nog erger; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,4 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu zelfs van zo'n € 11 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld; opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen! Inmiddels is het Eigen vermogen van de gemeente gedaald onder € 0 naar een negatief saldo van € 4 miljoen. De gemeente is dus failliet!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 augustus 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was de ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 37.000. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 1,2 miljoen over.
Dus was de ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 2,8 miljoen over. Overigens, het Eigen vermogen van de gemeente is nog steeds negatief en dus is de gemeente nog steeds failliet.
Dus was de ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 8,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 8,2 miljoen.)
Dus was de ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 7,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 8,4 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk dd. 26 augustus 2014
- Brief aan gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk dd. 28 augustus 2013
- Brief aan gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk dd. 3 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Bodegraven dd. 7 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Bodegraven dd. 14 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Bodegraven dd. 25 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Bodegraven dd. 24 april 2007
Terug > begin