Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Boarnsterhim

Ook de jaarrekeningen van gemeente Boarnsterhim zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,2 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 3 december 2008 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad reageerde niet. Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een rampzalig nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,2 miljoen. In werkelijkheid was het iets minder rampzalig; het werkelijke verlies was € 3,7 miljoen. Al met al schoot de gemeente vanaf 2006 snel door nagenoeg haar gehele eigen vermogen heen. Begin 2006 bedroeg dit nog € 11,4 miljoen; einde 2008 was hiervan nog € 1,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid was nog dramatischer; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,7 miljoen. Onder andere waren er verliezen van € 4,9 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Door de aanhoudende verliezen is het Eigen vermogen van Boarnsterhim inmiddels negatief geworden (- € 5,9 miljoen): de schulden zijn meer dan de bezittingen! Boarnsterhim is failliet!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 juli 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 5,3 miljoen. In dit voordelig saldo is een extra uitkering uit het Gemeentefonds (door alle belastingbetalers dus) begrepen van € 13,8 miljoen vanwege de grote verliezen in de voorgaande jaren. Zonder deze extra uitkering zou de gemeente dus een verlies hebben geleden van € 8,5 miljoen! Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,3 miljoen over. Wat mochten we niet weten? Dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 3,9 miljoen overbodig was?

(gemeente m.i.v. 2014 opgegaan in gemeente Leeuwarden)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Boarnsterhim dd. 5 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Boarnsterhim dd. 3 december 2008
Terug > begin