Dossier: BiZa
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 29 september 2008

De Minister van Binnenlandse Zaken
Mevrouw dr. G. ter Horst
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Betreft: Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies
            Mijn brief dd. 14 juli 2008
            Uw brief dd. 4 juni 2008
            Mijn brief dd. 27 mei 2008

Geachte mevrouw Ter Horst,

Op mijn brief aan u van 14 juli jl (zie kopie als bijlage) ontving ik van u nog geen enkele reactie.
Mag ik binnenkort van u een (inhoudelijk wèl op mijn verhaal ingaande) reactie ontvangen?

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef