Leo Verhoef
Boekhoudfraude gemeenten en provincies
Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Minister van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties)

Lees hier in de correspondentie van Leo Verhoef met de (voormalige) ministers van Binnenlandse Zaken G. ter Horst (voorheen burgemeester van Nijmegen en daarvoor wethouder van Amsterdam), J.W. Remkes (voorheen lid van Gedeputeerde Staten van provincie Groningen), K.G. de Vries (voorheen hoofddirecteur van de V.N.G.), B. Peper (voorheen burgemeester van Rotterdam) en H. Dijkstal (voorheen wethouder van gemeente Wassenaar) over hun steeds maar weer ontwijken van de kwestie van de boekhoudfraudes bij veel gemeenten en provincies. De achtereenvolgende ministers gaan totaal niet in op de alarmerende brieven van Leo Verhoef over de ongekende misstand van boekhoudfraude bij de overheid zelf. "Integriteit van het openbaar bestuur" is blijkbaar alleen een onderwerp om over te praten maar niet een onderwerp om wat aan te doen!
Mede dankzij deze ministers kon en kan de misstand van de ongekende en ongebreidelde boekhoudfraudes bij de overheid nog steeds doorgaan.
De (inmiddels voormalige) minister G. ter Horst was voorheen burgemeester van Nijmegen. Onder haar verantwoordelijkheid vond ook in Nijmegen boekhoudfraude plaats. Leo Verhoef heeft de gemeenteraad van Nijmegen (en daarmee ook de voorzitter van die gemeenteraad) herhaaldelijk voor de boekhoudfraude in de jaarrekeningen van Nijmegen gewaarschuwd. Minister Ter Horst wist dus van de hoed en de rand, erger, ze heeft zelf leiding gegeven aan de boekhoudfraude bij gemeente Nijmegen.
Leo Verhoef probeerde het met zijn brief van 14 juli 2008 (met herinnering dd. 29 september 2008) nog een keer. Met brief van 11 november 2008 meldde de minister (en de staatssecretaris) niet inhoudelijk te willen reageren. Blijkbaar had ze een probleem.

Inhoud dossier:

- Brief van minister Ter Horst en staatssecretaris Bijleveld dd. 11 november 2008
- Brief aan minister Ter Horst dd. 14 juli 2008
- Brief van minister Remkes dd. 9 januari 2004
- .....
- Brief van minister Remkes dd. 7 januari 2003
- Brief aan minister Remkes dd. 23 december 2002
- Brief van minister Remkes dd. 13 december 2002
- Brief aan minister Remkes dd. 21 november 2002
- .....
- Brief aan minister Remkes dd. 5 september 2002
- Brief aan minister De Vries dd. 27 mei 2002
- .....
- Brief aan minister De Vries dd. 2 mei 2002
- Brief van minister De Vries dd. 24 april 2002
- Brief aan minister De Vries dd. 10 april 2002
- Brief aan minister De Vries dd. 30 januari 2002
- Brief van minister Peper dd. 5 oktober 1999
- Brief aan minister Peper dd. 18 september 1999
- .....
- Brief aan minister Dijkstal dd. 31 maart 1998
- .....
- Brief van minister Dijkstal dd. 5 maart 1998
- .....
- Brief aan minister Dijkstal dd. 2 januari 1998
- Brief van minister Dijkstal dd. 23 december 1997
- Brief aan minister Dijkstal dd. 6 december 1997
Terug > begin