Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Best

Ook de jaarrekeningen van gemeente Best zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2003-2005 een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid, zo ontdekte Leo Verhoef,  was er een voordelig saldo van € 13,0 miljoen. Daarmee had bijvoorbeeld met groot gemak de OZB in 2005 van € 4,4 miljoen eens overgeslagen kunnen worden.
Leo Verhoef stelde met zijn brief van 1 juni 2006 de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte. Die kwam niet verder dan te zeggen dat die foute jaarrekeningen zouden voldoen aan een of ander Besluit (CV of BBV of zoiets) en dat daarom "dus" die jaarrekeningen betrouwbaar zijn. Die gemeenteraad begrijpt geen gewoon Nederlands: onbetrouwbaar is onbetrouwbaar is misleidend. (Overigens voldoen die foute jaarrekeningen niet aan die CV of aan dat BBV, maar dat terzijde.)
Leo Verhoef probeerde het met zijn brief van 26 januari 2007 opnieuw. De gemeenteraad bleef bij zijn domme standpunt.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een overschot van bijna € 1,1 miljoen; in werkelijkheid was het ruim € 1,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,0 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,9 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 september 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen; in werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,2 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 juli 2009. Die wilde er niet op ingaan.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,1 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,8 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 december 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,5 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 11,0 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouw- en grondprojecten van ten minste € 7 miljoen. Weg belastinggeld! Al met al zijn we in de jaren 2007-2010 ruim € 19 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 juli 2011. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert "onze" volksvertegenwoordigers helemaal niets, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 26,2 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 30,0 miljoen opgegaan? Ten minste waren er - alweer - verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouw- en grondprojecten van nu ten minste zo'n € 13 miljoen. Weg belastinggeld! De opbrengst van drie jaar Onroerendezaakbelasting!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,4 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 20,2 miljoen opgegaan? Ten minste waren er - alweer - verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouw- en grondprojecten; hoeveel? niet te vinden. Maar wel: weg belastinggeld! Al met al zijn we in de jaren 2007-2012 zo'n € 70 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 juni 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 1,0 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 november 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,6 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 6,6 miljoen opgegaan? Inmiddels zijn we in de jaren 2007-2013 zo'n € 76 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 juni 2014. Geen reactie; het interesseert ze totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 10,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente heel veel meer over, namelijk € 23,4 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? In ieder geval ging het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 11 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 17 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 13 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 25 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 16 mei 2012
- Brief van gemeenteraad van Best dd. 21 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 4 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 10 december 2010
- Brief van gemeenteraad van Best dd. 2 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 23 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 25 september 2008
- Brief van gemeenteraad van Best dd. 27 februari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 26 januari 2007
- Brief van gemeenteraad van Best dd. 13 oktober 2006
- Brief aan gemeenteraad van Best dd. 1 juni 2006
Terug > begin