Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bernheze

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bernheze zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,6 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,1 miljoen totaal onnodig was.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 0,7 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 17 september 2008 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad deed geen moeite te reageren ("voor kennisgeving aangenomen"). Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,1 miljoen over. Dus was de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2008 van € 4,6 miloen totaal overbodig. Trouwens, de hele OZB over de periode 2006-2008 van € 13,1 miljoen was totaal overbodig. Blijkbaar mocht niemand dat weten, vandaar dat geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 oktober 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Waar zijn de niet genoemde € 4,7 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,8 miljoen. Waar zijn de niet genoemde € 1,2 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,8 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 3,9 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Inmiddels missen we over de jaren 2009-2011 € 9,8 miljoen belastinggeld. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 september 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,1 miljoen. Ten minste waren er dramatische verliezen van € 9,4 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2012 van € 5,2 miljoen opgegaan aan onroerend-goed-speculatie door het gemeentebestuur! Weg belastinggeld! Inmiddels missen we over de jaren 2009-2012 € 16,5 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 mei 2013. Geen reactie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2013 een voordelig saldo van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 5,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,5 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2009-2014 € 18,5 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 2,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 5,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid viel het mee; het verlies was slechts € 1,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo zelfs € 5,9 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Bernheze dd. 8 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Bernheze dd. 5 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Bernheze dd. 3 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Bernheze dd. 9 oktober 2009
- Brief van gemeenteraad van Bernheze dd. 8 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Bernheze dd. 17 september 2008
Terug > begin