Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bergen op Zoom

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bergen op Zoom  zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2003 een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 8,9 miljoen. Dat is dus € 8,3 miljoen meer.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2004 een nadelig saldo van baten en lasten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,3 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 3,8 miljoen gebleven?
Leo Verhoef stelde met zijn brief van 23 mei 2006 de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte. Die gemeenteraad nam zelfs niet eens de moeite de ontvangst van de brief te bevestigen, laat staan de brief te lezen.
Dus was de jaarrekening 2005 weer een grote puinhoop.
En dus was ook de jaarrekening 2006 weer een grote puinhoop.
En dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,4 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting van in totaal € 10,0 miljoen had dus ook best wel wat minder kunnen zijn. Blijkbaar moest dat met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 november 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,4 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 9,6 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 12,1 miljoen en had dus heel wat lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 53,4 miljoen (is de opbrengst van circa 5 jaar Onroerendezaakbelasting!). Oorzaak van het verlies waren grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ruim € 20 miljoen en extra afschrijvingen op andere investeringen van ruim € 28 miljoen. En waaraan zijn de andere niet gemelde uitgaven van belastinggeld van zo'n € 7 miljoen opgegaan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 augustus 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,1 miljoen. Ten minste waren er weer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo'n € 12 miljoen. Waarom moest dat weggemoffeld worden? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 juni 2012. Alweeer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 6,4 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 22,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een mega-verlies van € 48,7 miljoen. Ten minste waren er weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo'n € 43 miljoen. Waarom moest dat weggemoffeld worden? Ruim de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen drie jaar. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Bijvoorbeeld dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van zo'n € 3 miljoen volledig was opgegan aan andere doelen?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2016. Vanuit de gemeenteraad geen enkele reactie. Alleen een bericht van de raadsgriffier waarin hij aangeeft dat alles volgens een of ander BBV zou zijn. Waar of niet waar: boekhoudfraude blijft boekhoudfraude.
Later is de jaarrekening 2015 op grond van nieuwe feiten herzien. Nu meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 2,9 miljoen, terwijl de gemeente een verlies had geleden van € 1,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Intussen is de boekhoudfraude vanaf 2010 opgelopen naar € 112 miljoen! Met instemming van de gemeenteraad!
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 24.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,4 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Bergen op Zoom dd. 4 juli 2016
- Brief aan gemeenteraad van Bergen op Zoom dd. 10 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Bergen op Zoom dd. 4 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Bergen op Zoom dd. 30 augustus 2011
- Brief aan gemeenteraad van Bergen op Zoom dd. 7 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Bergen op Zoom dd. 18 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Bergen op Zoom dd. 5 september 2006
- Brief aan gemeenteraad van Bergen op Zoom dd. 23 mei 2006
Terug > begin