Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bergen (L)

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bergen (Limburg) zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van het Limburge Bergen al met zijn brief van 2 februari 2010 voor de misleidende jaarrekeningen 2007 en 2008. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. In de jaarrekening 2008 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over. Er werd dus in deze twee jaarrekeningen tezamen € 4,6 miljoen aan uitgaven verzwegen. Waarom mochten we hier niets over weten? De gemeenteraad reageerde totaal niet op de waarschuwing van Leo Verhoef.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 11,7 miljoen, terwijl het in werkelijkheid € 9,3 miljoen was (waarvan overigens een winst van € 8,3 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Alweer missen we de verantwoording van een deel van de kosten, en wel dit keer van € 2,4 miljoen. Inmiddels zijn we € 7,0 kwijt!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 december 2010. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Nu missen we € 7,2 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 juni 2011. Alweer, geen reactie! Inmiddels zijn we wŤl € 14,2 miljoen kwijt, de opbrengst van ettelijke jaren Onroerendezaakbelasting (opbrengst in 2010: € 1,6 miljoen).
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 5,7 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 oktober 2012. Alweer, geen reactie!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,5 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten? Ergens in de jaarrekening staan onder het vage opschrift "Infrastuctuur" € 6,3 miljoen niet toegelichte kosten. Heeft dit ermee te maken? Inmiddels zijn we vanaf 2007 wŤl € 31,5 miljoen kwijt, de opbrengst van ettelijke jaren Onroerendezaakbelasting (opbrengst in 2012: € 1,7 miljoen).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 september 2013. Alweer, geen reactie, want "het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten? Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 september 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,8 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,4 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2007-2015 de verantwoording over uitgegeven belastinggeld van zo'n € 42 miljoen. Waar is dat geld aan opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Bergen dd. 3 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Bergen dd. 13 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Bergen dd. 25 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Bergen dd. 17 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Bergen dd. 17 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Bergen dd. 2 februari 2010
Terug > begin