Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Beemster

Ook de jaarrekeningen van gemeente Beemster zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Over de periode 2003-2005 meldde het gemeentebestuur in de jaarrekeningen een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 9 januari 2007. Die wist niets beters te doen dan te denken dat het zou gaan over zoiets als kritiek op een of andere wet, terwijl het daar toch echt helemaal niet over gaat. Het gaat over het feit dat de jaarrekeningen van gemeente Beemster misleidend zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde alweer het inmiddels bekende kleine positieve saldootje van ťťn ŗ twee ton, terwijl er in werkelijkheid alweer een nadelig saldo was. Dit keer van € 2,6 miljoen. Inmiddels was er in de afgelopen vier jaar € 5,1 miljoen niet in de jaarrekeningen verantwoord. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 november 2007. De gemeenteraad nam daarna meteen genoegen met een domme reactie van het college van b&w zodat iedereen weer verder kon dutten.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen. Alweer zijn we € 0,3 miljoen ongemerkt kwijtgeraakt.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Alweer zijn we € 0,5 miljoen ongemerkt kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 januari 2010. Die liet het college van b&w hetzelfde domme briefje sturen als dat van 18 december 2007. Het interesseert ze allemaal niks.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,6 miljoen (waarvan winst van € 2,3 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Wat mochten we nu niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,2 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,7 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Beemster dd. 7 september 2011
Brief van gemeenteraad van Beemster dd. 17 december 2010
Brief aan gemeenteraad van Beemster dd. 19 november 2010
- Brief van college van b&w van Beemster dd. 22 februari 2010 Brief aan gemeenteraad van Beemster dd. 14 januari 2010
Brief van gemeenteraad van Beemster dd. 22 februari 2008
- Brief van college van b&w van Beemster aan gemeenteraad dd. 18 december 2007
Terug > begin